Instalacja falownika krok po kroku - skrót

Ta część instrukcji poprowadzi Cię krok po kroku przez proces instalacji falownika.

Krok 1 Wybierz miejsce zamontowania falownika zgodnie ze wskazówkami i uwagami zawartymi w tym rozdziale.
Krok 2 Sprawdź czy wybrane miejsce montażu ma zapewnioną właściwą wentylację.
Krok 3 Zakryj otwory wentylacyjne falownika aby zapobiec zabrudzeniu podczas montażu.
Krok 4 Sprawdź wymiary falownika i rozmieszczenie otworów montażowych.
Krok 5 Zapoznaj się z Uwagami i Ostrzeżeniami dotyczącymi okablowania, doboru zabezpieczeń i sposobu podłączenia przewodów.
Krok 6 Podłącz przewody zasilające do falownika.
Krok 7 Podłącz przewody silnika.
Krok 8 Zdejmij zabezpieczenie z otworów wentylacyjnych, założone zgodnie z 3 krokiem.
Krok 9 Wykonaj pierwsze uruchomienie układu (ten krok zawiera szereg czynności).
Krok 10 Sprawdź działanie urządzenia i podłączonych obwodów.

 UWAGA: Jeżeli falownik jest instalowany w kraju Unii Europejskiej zapoznaj się z wymogami Lir kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń EMC - patrz Dodatek D strona 270 instrukcji obsługi.

 

Drukuj