Mapa nawigacyjna menu panelu sterowania

Falownik JX posiada wiele programowanych funkcji i ustawianych parametrów napędu.


Szczegóły poszczególnych funkcji przedstawia rozdział 3 instrukcji. Poniżej przedstawiono schemat poruszania się po trybach i funkcjach falownika, który należy poznać przed przystąpieniem do pierwszego uruchomienia.


Niżej przedstawiony schemat stanowi mapę poruszania się po menu falownika, pomiędzy jego trybami pracy i poszczególnymi funkcjami.

 

Mapa menu falownika Omron JX

 

Legenda:

*1 - nowa nastawa nigdy nie jest zapamiętywana po wciśnięciu przycisku funkcyjnego 

*2 - Zawsze wciskaj przycisk ENTER  jeśli chcesz zapisać nową nastawę

*3 - Jeśli za pomocą przycisku funkcyjnego powróciłeś z trybu podglądu nastawy (bez zapamiętania) do trybu wyświetlania kodu parametru, to po wciśnięciu kolejny raz przycisku funkcyjnego  przejdziesz do podglądu aktualnej grupy rozszerzonej (np. A - - -)

*4 - Jeśli wciśniesz przycisk ENTER  gdy na wyświetlaczu falownika monitorowany jest jeden z parametrów grupy monitorującej d*** lub parametr F001, to po wyłączeniu zasilania i po ponownym jego podaniu, na wyświetlaczu monitorowany będzie ten „potwierdzony" parametr

*5 - Kiedy wciśniesz ENTER  będąc w danym parametrze, to po przerwie w zasilaniu i po ponownym podaniu napięcia zasilania, na wyświetlaczu pojawi się grupa rozszerzona do której dany parametr należy (np. A - - - w przypadku parametru F002 lub A001 itp.)

* - Aby po ponownym podaniu napięcia zasilania falownik monitorował wybraną wielkość (wybrany parametr monitorujący), należy w przypadku dokonania zmiany jakiejkolwiek nastawy, po powrocie do danej żądanej wielkości monitorującej zawsze potwierdzać swój wybór wciskając przycisk ENTER 

 

Drukuj