Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Ostrzeżenia dotyczące obsługi i monitorowania

 OSTRZEŻENIE Napięcie zasilania można załączać tylko po uprzednim zamknięciu przedniej pokrywy. Przy załączonym napięciu zasilania nie wolno otwierać przedniej pokrywy. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

 OSTRZEŻENIE Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

 OSTRZEŻENIE Przy załączonym napięciu zasilania nie wolno dotykać zacisków falownika nawet wtedy, gdy silnik jest zatrzymany. Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

 OSTRZEŻENIE W trybie restartu po alarmowym zatrzymaniu, silnik może nagle włączyć obroty. Przed zbliżeniem się do maszyny należy zatrzymać falownik (należy upewnić się, że maszyna została zaprojektowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo personelu obsługi nawet w przypadku restartu). W przeciwnym razie istnieje zagrożenie obrażeń personelu obsługi.

 OSTRZEŻENIE Po chwilowym zaniku napięcia zasilania, gdy komenda RUN jest aktywna, falownik może rozpocząć procedurę restartu. Jeśli taki restart może stanowić zagrożenie dla personelu obsługi, należy zaprojektować obwód blokady, która uniemożliwi restart po przywróceniu napięcia zasilania. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie obrażeń personelu obsługi.

 OSTRZEŻENIE Przycisk Stop jest aktywny tylko, gdy funkcja stopu jest aktywna. Należy upewnić się, że działanie przycisku Stop jest aktywne niezależnie od przycisku stopu bezpieczeństwa. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie obrażeń personelu obsługi.

 OSTRZEŻENIE W przypadku alarmowego zatrzymania falownika, skasowanie alarmu przy aktywnej komendzie Run spowoduje automatyczny restart falownika. Należy upewnić się, że alarm jest kasowany tylko po uprzednim wyłączeniu komendy Run. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie obrażeń personelu obsługi.

 OSTRZEŻENIE Nie wolno dotykać elementów wewnętrznych załączonego falownika lub wkładać przewodzących przedmiotów do środka. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

 OSTRZEŻENIE Jeśli przy aktywnej komendzie RUN załączane jest napięcie zasilania, nastąpi automatyczny start silnika, co może być przyczyną obrażeń personelu. Przed załączeniem napięcia zasilania należy upewnić się, że komenda Run jest wyłączona.

 OSTRZEŻENIE Gdy zablokowana jest funkcja przycisku Stop, naciśnięcie tego przycisku nie powoduje zatrzymania i nie kasuje alarmów falownika.

 OSTRZEŻENIE Gdy aplikacja to umożliwia, należy zastosować oddzielny, na stałe podłączony przycisk Stopu Bezpieczeństwa.

 OSTRZEŻENIE Jeśli przy aktywnej komendzie Run załączone zostanie napięcie zasilania, silnik załączy obroty i może wystąpić sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa. Przed załączeniem napięcia zasilania należy upewnić się, że komenda Run
jest wyłączona.

 OSTRZEŻENIE Gdy załączona jest komenda Run i skasowany zostanie alarm falownika, nastąpi nieoczekiwane załączenie obrotów silnika. Przed kasowaniem alarmów należy sprawdzić, że komenda Run jest wyłączona. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń personelu obsługi.

 

Drukuj