Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Ostrzeżenia związane z obsługą i monitorowaniem

 Uwaga Temperatura radiatora może znacząco wzrosnąć. Należy uważać, aby go nie dotykać. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo oparzenia.

 Uwaga Prędkość pracy falownika może łatwo ulec zmianie z niskiej na wysoką. Przed rozpoczęciem eksploatacji falownika należy sprawdzić dane znamionowe i ograniczenia używania silnika i maszyny. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie obrażeń personelu obsługi.

 Uwaga Gdy silnik pracuje z częstotliwością wyższą niż fabryczne nastawy falownika (50Hz/60Hz), należy skonsultować dane techniczne silnika i maszyny z producentami tych urządzeń. Tylko po uzyskaniu ich zgody można dopuścić do pracy silnika przy wyższej częstotliwości. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie uszkodzenia urządzenia.

 Uwaga Przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych wartości napięcia lub prądu może spowodować uszkodzenie falownika lub innych urządzeń.

 Uwaga Przed zmianą pozycji zworki wyboru logiki sygnałów wejść cyfrowych należy wyłączyć napięcie zasilania falownika. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia obwodów falownika.

 Uwaga Należy uważać, aby w czasie pracy falownika nie załączyć funkcji kasowania regulatora PID lub kasowania wartości całki (przy załączonym wyjściu do silnika). Może to spowodować szybkie wyhamowanie silnika i załączenie alarmu falownika.

 WYSOKIE NAPIĘCIE Gdy załączona jest funkcja RDY, na wyjściowych zaciskach silnikowych U, V i W pojawi się napięcie nawet wtedy, gdy silnik znajduje się w trybie zatrzymania. Dlatego nigdy nie wolno dotykać zacisków wyjściowych, nawet wtedy, gdy silnik nie pracuje.

 Uwaga UWAGA: dostępne w falowniku wyjścia cyfrowe (przekaźnikowe i/lub typu otwarty kolektor), nie mogą być brane pod uwagę jako sygnały bezpieczeństwa. W obwodach związanych z bezpieczeństwem należy używać wyjść zewnętrznego przekaźnika bezpieczeństwa.

 WYSOKIE NAPIĘCIE Niebezpieczne napięcia są obecne nawet wtedy, gdy aktywowana jest funkcja bezpiecznego zatrzymania. Zastosowanie funkcji bezpiecznego zatrzymania NIE oznacza braku napięć niebezpiecznych.

 

Drukuj