Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Ostrzeżenia i uwagi dotyczące diagnostyki błędów i przeglądów konserwacyjnych

 OSTRZEŻENIE Po wyłączeniu napięcia zasilania przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub przeglądem urządzenia należy odczekać przynajmniej dziesięć (10) minut. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

 OSTRZEŻENIE Wymiana elementów falownika i przeglądy konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel utrzymania ruchu. Przed rozpoczęciem prac należy zdjąć wszelkie przedmioty metalowe (zegarek, bransoletę itp.). Należy używać tylko narzędzia z izolowanym uchwytem. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i/lub obrażeń personelu obsługi.

 OSTRZEŻENIE Nigdy nie należy rozłączać wtyczek pociągając za przewody elektryczne (przewody połączeniowe wentylatora chłodzącego lub kart PLC). Może być to przyczyną pożaru lub obrażeń personelu, spowodowanych uszkodzeniem przewodów.

 Uwaga Nigdy nie wolno podłączać miernika izolacji do zacisków obwodów sterowania jak zaciski inteligentnych wejść/wyjść/ zaciski wejść analogowych itp. Może to spowodować uszkodzenie falownika.

 Uwaga Nigdy nie wolno sprawdzać wytrzymałości napięciowej falownika. Między zaciskami obwodów głównych i uziemieniem obudowy falownik ma wbudowane zabezpieczenie przepięciowe.

 Uwaga Nigdy nie wolno podłączać miernika izolacji do zacisków obwodów sterowania, jak zaciski inteligentnych wejść/wyjść/ zaciski wejść analogowych itp. Może to być przyczyną uszkodzenia falownika.

 Uwaga Nigdy nie wolno sprawdzać wytrzymałości napięciowej falownika. Między zaciskami obwodów głównych i uziemieniem obudowy falownik ma wbudowane zabezpieczenie przepięciowe.

 Uwaga Żywotność kondensatora zależy od temperatury otoczenia. Żywotność produktu jest przedstawiona w niniejszej instrukcji. Gdy na koniec okresu żywotności produktu kondensator przestanie funkcjonować, falownik należy wymienić.

 WYSOKIE NAPIĘCIE Należy uważać, aby podczas wykonywania pomiarów i w czasie pracy falownika nie dotykać przewodów i zacisków połączeniowych. Przed rozpoczęciem pomiarów należy upewnić się, że elementy obwodów pomiarowych znajdują się w izolowanej obudowie.

 

Drukuj