Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Co to jest falownik?

Zwroty falownik i napęd o regulowanej częstotliwości są wzajemnie powiązane i w pewien sposób zamienne. Elektroniczny napęd, poprzez zmianę częstotliwości energii przesyłanej do silnika AC, może sterować jego prędkością pracy.

Ogólnie rzecz ujmując, falownik to urządzenie przetwarzające energię DC w energię AC. Na schemacie poniżej pokazano, w jaki sposób napęd o regulowanej częstotliwości wykorzystuje wbudowany przemiennik częstotliwości. W pierwszym stopniu napięcie zasilania AC jest przetwarzane w prostowniku na napięcie stałe, zasilające wewnętrzną szynę DC. Następnie w obwodzie falownika napięcie DC jest ponownie przetwarzane w napięcie AC, zasilając silnik. Specjalny falownik umożliwia regulację napięcia i częstotliwości wyjściowej w zależności od zadanej prędkości obrotowej silnika.

Falownik Omron MX2


Uproszczony schemat falownika przedstawia trzy podwójne przełączniki. W falownikach Omron funkcję tych przełączników pełnią tranzystory IGBT (tranzystory bipolarne z izolowaną bramką). Używając algorytmu przełączania, mikroprocesor załącza i wyłącza tranzystory IGBT z wysoką częstotliwością, wytwarzając napięcia wyjściowe o żądanym kształcie fali. Indukcyjność uzwojeń silnika pomaga w wygładzeniu impulsów wyjściowych.

 

Drukuj