Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Zasilanie falownika

Seria przetwornic MX2 firmy Omron dzieli się na dwie podgrupy: falowniki klasy 200 V i klasy 400 V. Pomimo, iż w różnych państwach dokładne poziomy napięcia zasilania nieznacznie się różnią, opisany w tej instrukcji falownik może być używany w USA i Europie. Odpowiednio falowniki klasy 200 V wymagają zasilania napięciem w zakresie od 200 do 240 V AC, natomiast falowniki klasy 400 V wymagają zasilania napięciem w zakresie od 380 V do 480 V AC.

Falowniki MX2-B klasy 200 V można zasilać jednofazowym napięciem 200 V, natomiast modele MX2-2 należy zasilać tylko napięciem trzyfazowym. Wszystkie modele klasy 400V wymagają zasilania trzyfazowego.

 WSKAZÓWKA Jeśli w Twojej aplikacji dostępne jest tylko zasilanie jednofazowe, należy zastosować falownik o mocy 3HP lub mniejszy. Te modele można zasilać napięciem jednofazowym. Notatka: większe modele mogą być zasilane napięciem jednofazowym, jednak obniża to parametry znamionowe. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela Omron.

Do zasilania falowników jednofazowych używa się linii L i N. Przewody sieci trzyfazowej są zwykle oznaczane jako faza 1 [R/L1], faza 2 [S/L2] i faza 3 [T/L3]. W każdym przypadku źródło zasilania powinno zawierać połączenie do obwodu uziemienia. To połączenie uziemiające musi łączyć obudowę falownika z obudową silnika.

 

Drukuj