Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Wyjścia falownika do podłączenia silnika

Do zacisków wyjściowych falownika można podłączać tylko silnik AC. Aby odróżnić je od zacisków zasilania, zaciski te oznaczone są jako U/T1, V/T2 i W/T3. To oznaczenie odpowiada typowemu oznaczeniu zacisków silnika T1, T2 i T3. Często w nowych aplikacjach nie jest wymagane podłączenie właściwych przewodów silnika do właściwych zacisków falownika. Aby zmienić kierunek obrotu silnika należy zamienić dwa dowolne przewody silnika. W zastosowaniach, w których zmiana kierunku obrotu może spowodować uszkodzenie maszyny lub stanowić zagrożenie dla personelu, przed uruchomieniem maszyny z pełną prędkością, należy sprawdzić kierunek obrotów.

Wyjścia falownika Omron MX2 do podłączenia silnika
 

Dla bezpieczeństwa personelu obsługi wymagane jest podłączenie obwodu uziemienia obudowy silnika do zacisku uziemienia, umieszczonego w dolnej części obudowy falownika.

Należy zwrócić uwagę, że do podłączenia silnika nie używa się przewodu neutralnego N. Dla falownika silnik przedstawia symetryczne obciążenie i nie ma konieczności podłączania przewodu neutralnego. Innymi słowy, każdy z trzech „gorących" punktów połączenia służy do zrównoważenia prądu płynącego przez pozostałe połączenia.

Falownik Omron jest solidnym i niezawodnym urządzeniem. Jego zadaniem jest sterowanie energią, przekazywaną do silnika podczas normalnej pracy. Zaleca się, aby oprócz sytuacji stopu bezpieczeństwa, nie wyłączać napięcia zasilania falownika w czasie pracy silnika. Nie wolno też między silnikiem i falownikiem instalować lub używać wyłączników (oprócz wyłączników termicznych). Oczywiście, zgodnie z wymaganiami NEC i przepisów lokalnych należy stosować urządzenia bezpieczeństwa, takie jak bezpieczniki, które w przypadku nieprawidłowości pozwolą na wyłączenie zasilania.

 

Drukuj