Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Inteligentne funkcje i parametry

Duża część tej instrukcji obsługi jest poświęcona opisowi funkcji i konfiguracji parametrów falownika. Praca falownika jest sterowana mikroprocesorowo i falownik ma wbudowanych wiele niezależnych funkcji. Mikroprocesor posiada wbudowaną pamięć EEPROM do przechowywania wartości parametrów. Umieszczony z przodu falownika panel operatorski umożliwia dostęp do wszystkich funkcji i parametrów, do których można uzyskać dostęp także za pomocą innych urządzeń. Ogólna nazwa tych wszystkich urządzeń to: cyfrowy panel obsługi, wbudowany panel operatorski lub cyfrowy panel operatorski. W rozdziale 2 pokazujemy, jak przy użyciu minimalnej ilości funkcji i parametrów można uruchomić silnik.

Opcjonalny programator pozwala na odczyt i zapis pamięci EEPROM. Ta funkcja jest szczególnie przydatna dla producentów maszyn, którzy na liniach montażowych muszą kopiować ustawienie parametrów falownika do innych falowników.

 

Drukuj