Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Hamowanie

Ogólnie można powiedzieć, że hamowanie jest działaniem podejmowanym w celu zmniejszenia prędkości obrotowej lub zatrzymania silnika. Związane jest ze zwalnianiem silnika, lecz może także mieć miejsce wtedy, gdy sam napędzany mechanizm obciążenia powoduje wzrost prędkości silnika ponad wartość zadaną. Jeśli wymagane jest wyhamowanie prędkości silnika i napędzanego mechanizmu szybciej niż w trybie wybiegu, zalecane jest zastosowanie rezystora hamowania. Aby wyhamować ruch silnika i napędzanego mechanizmu moduł hamowania dynamicznego (wbudowany w falownikach serii MX2) wysyła nadmiar energii do rezystora hamowania. Falowniki serii MX2 nie są odpowiednie do stosowania w aplikacjach, w których mechanizm obciążenia przez dłuższy okres czasu napędza silnik w sposób ciągły. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Omron.

Parametry falownika określają czasy przyśpieszenia i hamowania, które można ustawić zgodnie z wymaganiami aplikacji. Dla każdego systemu falownika, silnika i obciążenia istnieje zakres praktycznie osiągalnych czasów przyśpieszania i hamowania.

 

Drukuj