Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Funkcje - Wejścia binarne

Tabela funkcji zacisków wejść
Oznaczenie Kod Nazwa funkcji
FW 00 Start do przodu/Stop
RV 01 Start do tyłu/Stop
CF1 02 Bit 0 wyboru wstępnie zaprogramowanych prędkości (LSB)
CF2 03 Bit 1 wyboru wstępnie zaprogramowanych prędkości
CF3 04 Bit 2 wyboru wstępnie zaprogramowanych prędkości
CF4 05 Bit 3 wyboru wstępnie zaprogramowanych prędkości (MSB)
JG 06 Ruch w trybie Jog
DB 07 Zewnętrzne hamowanie prądem stałym DC
SET 08 Wybór parametrów drugiego silnika
2CH 09 Wybór czasów przyśpieszenie i hamowanie drugiego etapu przyśpieszania/hamowania
FRS 11 Hamowanie w trybie wybiegu
EXT 12 Zewnętrzne zatrzymanie alarmowe
USP 13 Zabezpieczenie przed samoczynnym startem
CS 14 Przełączenie na zasilanie silnika z sieci zasilającej
SFT 15 Blokada edycji parametrów
AT 16 Wybór analogowego wejścia napięciowego/prądowego
RS 18 Reset falownika
PTC 19 Termistor PTC zabezpieczenia termicznego
STA 20 Start (podłączenie 3-przewodowe)
STP 21 Stop (podłączenie 3-przewodowe)
F/R 22 FWD, REV (podłączenie 3-przewodowe)
PID 23 Wyłączenie regulatora PID
PIDC 24 Reset PID
UP 27 Zdalne zwiększanie prędkości
DWN 28 Zdalne zmniejszanie prędkości
UDC 29 Kasowanie zdalnych danych regulacji prędkości
OPE 31 Panel sterowania
SF1~SF7 32~38 Bitowy wybór zaprogramowanych prędkości, bity 1~7
OLR 39 Wybór funkcji ograniczenia przeciążenia
TL 40 Wybór ograniczenia momentu
TRQ1 41 Sygnał wyboru ograniczenia momentu 1
TRQ2 42 Sygnał wyboru ograniczenia momentu 2
BOK 44 Sygnał potwierdzenie zwolnienia hamulca
LAC 46 Przerwanie LAD
PCLR 47 Kasowanie licznika impulsów pozycji
ADD 50 Zezwolenie na dodawanie częstotliwości
F-TM 51 Wymuszenie trybu panelu sterowania
ATR 52 Pozwolenie na podanie wartości zadanej momentu
KHC 53 Kasowanie licznika pobranej energii
MI1-MI7 56~62 Wejście ogólnego przeznaczenia (1)~(7)
AHD 65 Komenda wstrzymania zmian komendy analogowej
CP1~CP3 66~68 Wybór pozycji zadanej (1)~(3)
ORL 69 Sygnał czujnika pozycji zerowej
ORG 70 Start bazowania
SPD 73 Przełączanie trybu sterowania: prędkość/pozycja
GS1 77 Wejście STO1 (sygnał bezpieczeństwa)
GS2 78 Wejście STO2 (sygnał bezpieczeństwa)
485 81 Start komunikacji EzCOM
PRG 82 Załączanie wykonywania programu EzSQ
HLD 83 Wstrzymanie zmian częstotliwości wyjściowej
ROK 84 Pozwolenie na komendę ruchu
EB 85 Wybór detekcji kierunku obrotów (sygnał B)
DISP 86 Wybór ograniczenia wyświetlania
NO 255 Brak funkcji

Drukuj