Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Funkcje - Wyjścia binarne

Tabela funkcji zacisków wyjść
Oznaczenie Kod Nazwa funkcji
DSE 22 Sygnał zbyt dużej odchyłki prędkości
POK 23 Pozycjonowanie zakończone
FA4 24 Potwierdzenie osiągnięcia prędkości 4 - Przekroczenie częstotliwości
FA5 25 Potwierdzenie osiągnięcia prędkości 5 - Częstotliwość zadana
OL2 26 Ostrzeżenie przeciążenia 2
ODc 27 Detekcja odłączenia napięciowego sygnału analogowego
OlDc 28 Detekcja odłączenia prądowego sygnału analogowego
FBV 31 Sygnał drugiego poziomu regulatora PID
NDc 32 Detekcja odłączenia komunikacji
LOG1~3 33~35 Wyjścia funkcji logicznych 1~3
WAC 39 Ostrzeżenie zużycia kondensatora
WAF 40 Ostrzeżenie zużycia wentylatora chłodzącego
FR 41 Potwierdzenie sygnału Start ruchu
OHF 42 Sygnał ostrzeżenia temperatury radiatora
LOC 43 Detekcja niskiej wartości obciążenia
MO1~3 44~46 Wyjścia programu EzSQ 1~3
IRDY 50 Sygnał gotowości falownika
FWR 51 Ruch do przodu
RVR 52 Ruch do tyłu
MJA 53 Sygnał błędu głównego
WCO 54 Sygnał komparatora okienkowego analogowego sygnału napięciowego
WCOI 55 Sygnał komparatora okienkowego analogowego sygnału prądowego
FREF 58 Źródło wartości zadanej częstotliwości
REF 59 Źródło komendy Run
SETM 60 Sygnalizacja wyboru parametrów drugiego silnika
EDM 62 Monitor funkcji STO (Bezpieczne wyłączenie momentu) - tylko zacisk 11
OP 63 Opcjonalny sygnał sterowniczy
no 255 Bez funkcji

 

Drukuj