Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Komendy ruchu do przodu-tyłu/stopu

Gdy do zacisku [FW] podany zostanie sygnał komendy ruchu w przód, falownik wykona polecenie ruchu do przodu (stan wysoki sygnału) lub komendę Stop (stan niski sygnału). Gdy do zacisku [RV] podłączony zostanie sygnał komendy ruchu do tyłu, załączenie sygnału RV powoduje załączenie ruchu do tyłu (stan wysoki sygnału) lub komendy Stop (stan niski sygnału).

 


 

Notatka W parametrze F004 można zdefiniować, czy naciśnięcie przycisku Run powoduje załączenie komendy ruchu do przodu lub do tyłu. Jednak ustawienie parametru F004 nie wpływa na działanie sygnałów zacisków FW i RV.

OSTRZEŻENIE Jeśli przy aktywnej komendzie Run załączone zostanie napięcie zasilania, falownik załączy obroty silnika i wystąpi sytuacja zagrożenia. Przed załączeniem napięcia zasilania należy upewnić się, że komenda Run jest wyłączona.

Drukuj