Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Wybór drugich parametrów silnika

Przypisanie funkcji SET do zacisku wejść pozwala wybrać jeden z dwóch zestawów parametrów silnika. Drugie parametry silnika są zapamiętane jako alternatywny zestaw parametrów silnika. Gdy sygnał SET jest załączony, falownik używa drugiego zestawu parametrów. Zmiana stanu sygnału zacisku SET powoduje zmianę zestawu parametrów silnika dopiero po zatrzymaniu falownika.

Załączenie sygnału SET powoduje wybranie drugiego zestawu parametrów silnika. Gdy sygnał zacisku SET jest wyłączony, falownik powraca do oryginalnych ustawień (pierwszego zestawu parametrów silnika).


 

Drukuj