Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Hamowanie w trybie wybiegu

Załączenie sygnału [FRS] powoduje, że falownik wyłącza wyjście i silnik rozpoczyna hamowanie w trybie wybiegu. Po wyłączeniu sygnału [FRS], gdy sygnał komendy RUN pozostaje wciąż załączony, falownik wznawia sterowanie pracą silnika. Hamowanie w trybie wybiegu zapewnia swobodę w wyborze trybu zatrzymywania i rozruchu silnika.

Jak pokazano na wykresach poniżej, w zależności od nastawy parametru B0888 po wyłączeniu sygnału [FRS] wznowienie pracy silnika odbywa się od 0 Hz (lewy wykres) lub od prędkości obrotowej silnika (prawy wykres). Najlepsze ustawienie zależy od wymagań aplikacji.

Parametr b003 służy do zaprogramowania czasu opóźnienia przed wznowieniem pracy z trybu hamowania w trybie wybiegu. Aby wyłączyć tę zwłokę, należy ustawić zerowy czas opóźnienia.


 

Drukuj