Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Zewnętrzne zatrzymanie alarmowe

Załączenie sygnału zacisku [EXT] powoduje wyłączenie alarmowe falownika, wyłączenie wyjścia oraz wyświetlenie kodu błędu EI2. Jest to funkcja przerwania pracy i znaczenie błędu zależy od tego, co jest źródłem sygnału zacisku [EXT]. Po wyłączeniu sygnału wejścia [EXT] alarm falownika pozostaje aktywny. Aby skasować błąd, konieczne jest wykonanie resetu falownika lub wyłączenie i załączenie napięcia zasilania, co powoduje załączenie trybu Stop.

Na wykresie poniżej sygnał EXT jest załączany podczas normalnej pracy falownika w trybie Run. Falownik zatrzymuje silnik w trybie wybiegu i natychmiast załącza sygnał alarmu. Gdy operator załączy komendę Reset, alarm i kod błędu są kasowane. Po wyłączeniu sygnału Reset silnik wznawia pracę, ponieważ komenda Run jest już załączona.

 


 

Drukuj