Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

  • Start
  • Funkcje
  • Przełączenie na zasilanie silnika z sieci zasilającej

Przełączenie na zasilanie silnika z sieci zasilającej

W systemach o dużym momencie bezwładności obciążenia, funkcja przełączania zasilania silnika pozwala na przełączanie silnika na zasilanie z wyjścia falownika i z sieci zasilającej. Falownik może być używany do rozruchu i hamowania silnika, natomiast podczas pracy ze stałą prędkością silnik może być zasilany z sieci elektrycznej.

Aby aktywować tę funkcję, do jednego z zacisków wejść [1] do [7] (C001 do C007) należy przypisać funkcję CS ("14"). Gdy przy załączonej komendzie Run wyłączony zostanie sygnał CS, falownik oczekuje przez czas ustawiony w parametrze (b003), dostraja częstotliwość wyjściową do prędkości silnika hamującego w trybie wybiegu i następnie przyśpiesza silnik do ustawionej częstotliwości.

Styczniki MC3 i MC2 są wyposażone w mechaniczną blokadę, zabezpieczającą przed ich jednoczesnym załączeniem. W przeciwnym razie falownik mógłby ulec awarii.

W przypadku zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego (ELB) z powodu zwarcia doziemnego, funkcja zasilania z sieci elektrycznej jest nieaktywna. Z tego powodu (jeśli jest to wymagane), do zasilania silnika z sieci elektrycznej zaleca się zastosowanie oddzielnego zabezpieczenia różnico-prądowego ELBC.

Do załączania wejść FWY, RVY i CSY należy stosować przekaźniki nisko-prądowe. Na wykresie poniżej pokazana jest sekwencja działania funkcji przełączania zasilania silnika na pracę przy zasilaniu napięciem sieciowym.

Jeśli podczas rozruchu silnika z dopasowaniem częstotliwości załączy się alarm nadprądowy falownika, należy zwiększyć czas opóźnienia załączenia silnika (b003).

Drukuj