Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Zabezpieczenie termiczne za pomocą termistora

Wbudowane w silnikach termistory pozwalają na zabezpieczenie silników przed przegrzaniem. Wejście zacisku [5] pozwala monitorować rezystancję termistora. Gdy wartość rezystancji termistora podłączonego między zaciskami PTC (5) i L przekracza 3 kOm ±10%, załączany jest alarm, falownik wyłącza wyjście i wyświetlany jest komunikat błędu E35. Ta funkcja umożliwia zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem.

Drukuj