Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

  • Start
  • Funkcje
  • Trzyprzewodowy obwód sterowania pracą falownika

Trzyprzewodowy obwód sterowania pracą falownika

3-przewodowy obwód sterowania pracą falownika jest standardem w przemyśle. Używane są dwa wejścia chwilowych sygnałów stykowych start/stop i trzeci sygnał wyboru kierunku ruchu. Aby wybrać 3-przewodowy interfejs obwodu sterowania, do trzech zacisków wejść należy przypisać funkcje 20 (STA - Start), 21 (STP - Stop) i 22 (F/R - Do przodu/ Do tyłu). Do załączania sygnałów Start i Stop należy użyć styków załączanych chwilowo. Do załączania sygnału F/R wyboru kierunku ruchu należy zastosować przełącznik dwupozycyjny. Należy upewnić się, że jako źródło komendy ruchu wybrano zaciski wejść falownika (a002=01).

Jeśli obwód sterowania pracą falownika wymaga ciągłego załączenia/wyłączenia sygnałów sterujących (w odróżnieniu od sterowania poprzez chwilowe załączenie sygnałów), należy zastosować funkcje sterownicze FW i RV.


Na schemacie powyżej pokazujemy 3-przewodowe sterowanie pracą silnika. Sygnał STA (Start silnika) ma aktywne zbocze narastające, zmiana stanu sygnału z wyłączonego na załączony powoduje załączenie komendy ruchu. Kierunek ruchu silnika jest sterowany poziomem sygnału wejściowego i może być zmieniany w dowolnym momencie. Wejście sygnału STP (Stop silnika) monitoruje poziom sygnału wejścia.

Drukuj