Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

  • Start
  • Funkcje
  • Funkcja zdalnego zwiększania/zmniejszania prędkości

Funkcja zdalnego zwiększania/zmniejszania prędkości

Za pomocą sygnałów zacisków UP i DWN można w czasie pracy silnika zdalnie zmieniać częstotliwość wyjściową. W czasie działania sygnałów UP i DWN aktywne są normalne czasy przyśpieszenia ACC1 i DEC1 (2ACC1, 2DEC1). Zaciski wejść funkcjonują zgodnie z poniższym opisem:

• Przyśpieszanie - Gdy styk [UP] jest załączony, częstotliwość wyjściowa narasta od aktualnej wartości. Po wyłączeniu sygnału UP częstotliwość wyjściowa podtrzymuje aktualną wartość w chwili wyłączenia.
• Hamowanie - Gdy styk [DWN] jest załączony, wartość częstotliwości wyjściowej maleje od aktualnej wartości. Po wyłączeniu sygnału DWN, częstotliwość wyjściowa podtrzymuje ustawioną wartość.

Na wykresie poniżej sygnały zacisków UP i DWN są załączane, gdy sygnał Run pozostaje załączony ciągle. Wartość częstotliwości wyjściowej zmienia się w zależności od komend UP i DWN.

Możliwe jest takie skonfigurowanie parametrów falownika, aby po wyłączeniu napięcia zasilania falownik pamiętał ostatnio ustawioną wartość częstotliwości wyjściowej. Parametr c101 pozwala wybrać, czy ustawiona wartość częstotliwości zostanie zapamiętana. Jeśli funkcja zapamiętywania nastawionej częstotliwości wyjściowej jest nieaktywna, falownik zapamiętuje ostatnią wartość częstotliwości sprzed zmiany za pomocą sygnałów UP/DWN. Za pomocą sygnału zacisku UDC można skasować zapamiętaną wartość częstotliwości i powrócić do oryginalnej wartości zadanej częstotliwości wyjściowej.


 

Drukuj