Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Wymuszenie sterowania z panelu sterowania

Ta funkcja umożliwia wybranie panelu sterowania jako:
• A001 - źródło wartości zadanej częstotliwości
• A002 - źródło komendy Run

Gdy używany jest sygnał wyboru panelu sterowania OPE, zwykle w parametrach A001 i A002 wybrane są inne źródła wartości zadanej częstotliwości i komendy Run. Gdy sygnał zacisku OPE jest załączony, za pomocą panelu sterowania użytkownik może sterować pracą falownika: załączać i wyłączać silnik, a także zmieniać wartość zadaną prędkości.

Drukuj