Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Krok 3 - Połączenia obwodów mocy wszystkich modeli falowników

Połączenia obwodów mocy falowników Omron MX2
 

Notatka W przypadku zasilania falownika za pomocą przenośnego generatora, zniekształcenie napięcia zasilania może spowodować przegrzanie generatora. Zaleca się, aby moc generatora była 5 razy większa niż moc zasilanego falownika (kVA).

 Uwaga Należy upewnić się, że napięcie obwodu zasilania spełnia wymagania specyfikacji technicznej falownika:
• dla modeli MX2-AB (0,1 kW~2,2 kW) zasilanie jednofazowe od 200 do 240 V 50/60 Hz
• dla modeli MX2-A2 (0,1 kW~15 kW) zasilanie trzyfazowe od 200 do 240
V 50/60 Hz
• dla modeli MX2-A4 (0,4 kW~15 kW) zasilanie trzyfazowe od 380 do 480
V 50/60 Hz

 Uwaga Należy upewnić się, że trzyfazowe falowniki nie są zasilane napięciem jednofazowym. W przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie uszkodzenia falownika i pożaru.

 Uwaga Nie wolno podłączać napięcia zasilania do zacisków wyjściowych falownika. W przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie uszkodzenia falownika i niebezpieczeństwo obrażeń personelu i/lub pożaru.

 Uwaga Uwagi dotyczące stosowania wyłączników różnicowo-prądowych w obwodzie zasilania falownika:

Regulowane falowniki z wbudowanymi filtrami CE i ekranowanymi kablami silnikowymi charakteryzują się wysokimi prądami upływu doziemnego. Może być to przyczyną nieoczekiwanego zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych, szczególnie w chwili załączania zasilania. Zastosowanie prostownika po stronie wejściowej falownika umożliwia zablokowanie funkcji wyłączenia poprzez wymuszenie przepływu prądu stałego o małym natężeniu.

W przypadku stosowania wyłączników różnicowo-prądowych należy wziąć pod uwagę poniższe zalecenia:

• Należy używać tylko szybkie i czułe na przepływ impulsów prądu wyłączniki różnicowo-prądowe o wysokiej wartości prądu wyzwalania.
• Do zabezpieczenia pozostałych obwodów należy zastosować oddzielne wyłączniki różnicowo-prądowe.
• Zastosowane w obwodach zasilających falownika wyłączniki różnicowo-prądowe nie są absolutnym zabezpieczeniem przed porażeniem prądem elektrycznym.

 Uwaga W każdej z faz obwodu zasilania falownika należy zainstalować bezpiecznik. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie pożaru.

 Uwaga Przewody podłączenia silnika, wyłączniki różnicowo-prądowe i styczniki elektromagnetyczne należy dobrać właściwie do obciążenia (muszą być dobrane zgodnie ze znamionowymi wartościami prądu i napięcia). W przeciwnym razie istnieje zagrożenie pożaru.

 

Drukuj