Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Dostęp do zacisków obwodu mocy

Najpierw należy upewnić się, że do falownika nie jest podłączone żadne źródło napięcia zasilania. Jeśli podłączone jest napięcie zasilania, po wyłączeniu zasilania należy sprawdzić, że dioda LED sygnalizacji zasilania jest wyłączona i następnie odczekać dziesięć minut. Po zdjęciu osłony zacisków i osłony przedniej obudowy można wysunąć przednią osłonę zacisków - jak pokazano poniżej.

Należy zauważyć, że w osłonie przedniej zacisków znajdują się cztery otwory, pozwalające na rozdzielenie przewodów mocy i zasilania silnika (z lewej) od przewodów sygnałów sterowania i sygnałów analogowych (z prawej).

Zdemontować osłonę przednią zacisków i zachować ją podczas wykonywania połączeń elektrycznych. Należy upewnić się, że po zakończeniu wykonywania połączeń elektrycznych osłona przednia zacisków zostanie ponownie zamocowana. Nigdy nie wolno załączać falownika bez zainstalowanych osłony przedniej zacisków lub zdjętej osłony czołowej.

Napięcie zasilania i 3-fazowy kabel silnika należy podłączyć do dolnej listwy zaciskowej. Górna część listwy zacisków mocy służy do podłączenia opcjonalnego modułu hamowania lub dławika DC.

Dostęp do zacisków obwodu mocy falownika Omron MX2

Notatka
Zaślepki zacisków można zdjąć bez zdejmowania osłony czołowej w następujących modelach:
Jednofazowe klasy 200 V: 0,7 do 2,2 kW
Trzyfazowe klasy 200 V: 1,5 do 15 kW
Trzyfazowe klasy 400 V: wszystkie moce

 

Drukuj