Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Podstawowe informacje o systemie

System sterowania silnikiem będzie oczywiście zawierał silnik z falownikiem, a także wyłącznik lub bezpieczniki zabezpieczające. Jeśli podłączasz silnik do falownika na stanowisku testowym, to jest wszystko, czego będziesz potrzebował. Jednak w skład systemu mogą wchodzić różnorodne elementy dodatkowe. Niektóre z nich służą do tłumienia zakłóceń, inne mogą zwiększać skuteczność hamowania falownika. Poniższy schemat i tabela pokazują system sterowania z wszystkimi opcjonalnymi elementami, które mogą być wymagane w Twojej kompletnej aplikacji.

 

Schemat Nazwa Funkcja
Schemat systemu sterowania silnikiem w układzie z falownikiem Omron MX2 Wyłącznik/ rozłącznik Wyłącznik kompaktowy (MCCB), wyłącznik różnicowo-prądowy lub wyłącznik bezpiecznikowy. UWAGA: aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi wymaganiami, instalator systemu musi postępować zgodnie z krajowymi przepisami.
Dławik AC od strony zasilania Zastosowanie dławika AC po stronie zasilania pomaga w redukcji zakłóceń niskiej częstotliwości, generowanych w liniach zasilania i w rezultacie poprawia współczynnik mocy. OSTRZEŻENIE: aby zapobiec uszkodzeniu falownika, w niektórych aplikacjach wymagana jest instalacja dławika AC po stronie zasilania.
Filtr EMC (do zastosowań CE) Tłumi zakłócenia wysokiej częstotliwości generowane przez falownik w sieci dystrybucji mocy. Należy podłączyć po stronie zasilania falownika.
Dławik DC Tłumi składowe harmoniczne generowane przez obwody wyjściowe falownika. Wygładza napięcie kondensatora.
Rezystor hamowania Służy do rozpraszania energii pochodzącej z silnika podczas hamowania, która ładując kondensatory mogłaby spowodować wzrost napięcia szyny DC.
Wyjściowy filtr częstotliwości radiowych W czasie pracy falownika mogą wystąpić elektryczne interferencje zakłócające pracę sąsiednich urządzeń jak na przykład odbiorniki radiowe. Magnetyczne filtry tłumią zakłócenia wysokiej częstotliwości (można je podłączać także po stronie wejściowej).
Dławik AC, podłączony po stronie wyjściowej Ten standardowy dławik wygładza kształt napięcia wyjściowego, kompensując wpływ pojemności kabli silnika, szczególnie w przypadku większych długości kabla. W przypadku konieczności zastosowania bardziej efektywnych rozwiązań jak filtr sinusoidalny lub filtr du/dt, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Omron.

 

 Notatka Należy pamiętać, że dla zgodności z obowiązującymi przepisami wymagane jest zastosowanie niektórych elementów.

 OSTRZEŻENIE W poniższych przypadkach, gdy zastosowano falownik ogólnego przeznaczenia w obwodzie zasilania może popłynąć prąd o dużej wartości szczytowej, co może być przyczyną uszkodzenia modułu przetwornicy:

1. Gdy współczynnik asymetrii obwodu zasilania wynosi 3% lub więcej.
2. Gdy moc obwodu zasilającego jest 10 razy większa od mocy falownika (lub wtedy, gdy obciążalność obwodu zasilania wynosi 500 kVA lub więcej).
3. Gdy występują nagłe wahania napięcia zasilania, spowodowane poniższymi przyczynami:
a. Kilka falowników jest podłączonych razem do wspólnej szyny.
b. Prostownik tyrystorowy i falownik są podłączone do wspólnej szyny.
c. Załączanie i wyłączanie kondensatorów korekcji współczynnika mocy.

W przypadku wystąpienia takich warunków, lub wtedy, gdy wymagana jest wysoka niezawodność podłączonych urządzeń, KONIECZNA jest instalacja dławika AC po stronie wejściowej falownika. Przy znamionowym obciążeniu spadek napięcia na zaciskach dławika powinien wynieść 3% wartości napięcia. W przypadku zagrożenia niebezpośredniego wpływu atmosferycznych wyładowań elektrycznych, należy zainstalować odgromnik.

 

Drukuj