Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Mapa nawigacyjna panelu sterowania

Falowniki serii MX2 mają wiele programowalnych funkcji i parametrów. Są one dokładnie opisane w rozdziale 3, natomiast do próbnego uruchomienia falownika potrzebujesz ustawić wartości tylko kilku z nich. Aby umożliwić programowanie i monitorowanie za pomocą 4-cyfrowego wyświetlacza oraz przycisków i diod LED, w strukturze menu zastosowano kody parametrów i kody funkcji. Z tego powodu jest bardzo ważne, aby zapoznać się z przedstawioną poniżej mapą nawigacji menu funkcji i parametrów. Zachowaj tę mapkę na przyszłość.

Mapa nawigacyjna panelu sterowania falownika Omron MX2

 Notatka Niezależnie od wyświetlanego ekranu, naciskając przycisk  przejedziesz do początku następnej grupy funkcji.
(np. A021 ->  -> b001)

 

[Przykład wprowadzania nastaw]
Zmiana ekranu z wyświetlanej po załączeniu zasilania wartości 0,0 na wyświetlanie i zmianę wartości parametru b083 (częstotliwość przełączania).

Przykład wprowadzania nastaw do falownika Omron MX2

 Notatka Kody funkcji bxxx są dedykowane dla funkcji monitorowania i nie można edytować wyświetlanych wartości.
Nowe ustawienia funkcji Fxxx oprócz funkcji FHHH są aktywowane zaraz po wprowadzeniu zmiany (przed naciśnięciem przycisku ^) i wyświetlana wartość nie miga.

 

  Gdy wyświetlany jest kod funkcji... Gdy wyświetlana jest nastawa
Przycisk Przejście do następnej grupy funkcji Anulowanie wprowadzonych zmian i powrót do wyświetlania kodu funkcji
Przycisk Wyświetlenie wartości parametru Ustawienie i zapamiętanie wprowadzonej wartości i powrót do wyświetlania kodu funkcji.
Przycisk Następny kod funkcji Zwiększenie nastawy
Przycisk Poprzedni kod funkcji Zmniejszenie nastawy

 

 Notatka Niezależnie od wyświetlanego ekranu naciśnięcie przycisku przez dłużej niż 1 sekundę powoduje wyświetlenie wartości zmiennej monitorowania d001.

Z powodu specyficznej funkcji przycisku  ciągłe naciskanie tego przycisku powoduje przełączanie wyświetlanego ekranu.
Np. F001 -> A001 -> b001 -> C001 -> ... -> po 1 sekundzie wyświetli się 50.00.

 

Drukuj