Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Uruchomienie silnika

Jeśli zaprogramowałeś już wszystkie parametry, przedstawione powyżej, system jest do uruchomienia silnika. Najpierw sprawdź listę kontrolną.

1. Upewnij się, że dioda Zasilanie jest załączona. Jeśli nie, sprawdź podłączenie napięcia zasilania.
2. Sprawdź, czy dioda LED aktywny przycisk Run jest załączona. Jeśli nie, sprawdź ustawienie parametru A002.
3. Upewnij się, że dioda PRG jest wyłączona. Jeśli jest załączona, sprawdź instrukcje powyżej.
4. Upewnij się, że do wału silnika nie jest zamocowane żadne obciążenie.
5. Teraz naciśnij przycisk RUN na panelu sterowania. Dioda LED RUN zapali się.
6. Naciśnij przycisk  przez kilka sekund. Wał silnika powinien zacząć się obracać.
7. Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać silnik.

 

Drukuj