Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Komendy ruchu do przodu/stopu i ruchu do tyłu/stopu

Gdy do zacisku [FW] podany zostanie sygnał komendy ruchu w przód, falownik wykona polecenie ruchu do przodu (stan wysoki sygnału) lub komendę Stop (stan niski sygnału). Gdy do zacisku [RV] podłączony zostanie sygnał komendy ruchu do tyłu, załączenie sygnału RV powoduje załączenie ruchu do tyłu (stan wysoki sygnału) lub komendy Stop (stan niski sygnału).

 

Kod funkcji Symbol zacisku Nazwa funkcji Status Opis
00 FW Start do przodu/Stop ZAŁ. Falownik pracuje w trybie Run, silnik obraca się do przodu
WYŁ. Falownik w trybie Stop, silnik hamuje
01 RV Start do tyłu/Stop ZAŁ. Falownik pracuje w trybie Run, silnik obraca się do tyłu
WYŁ. Falownik w trybie Stop, silnik hamuje
Dotyczy wejść: (C001~C007)

Przykład (wymagana konfiguracja sygnałów wejść)

Wymagane ustawienia: A002=01

Notatki:

• Gdy jednocześnie załączone zostaną: komenda ruchu do przodu i komenda ruchu do tyłu, falownik załącza tryb Stopu.

• Gdy sygnał zacisku funkcji ruchu do przodu [FW] lub ruchu do tyłu [RV] jest skonfigurowany jako normalnie zamknięty, po odłączeniu kabla połączeniowego lub wyłączeniu napięcia zacisku falownik załącza obroty silnika.

 

Notatka W parametrze F004 można zdefiniować, czy naciśnięcie przycisku Run powoduje załączenie komendy ruchu do przodu lub do tyłu. Jednak ustawienie parametru F004 nie wpływa na działanie sygnałów zacisków FW i RV.

 OSTRZEŻENIE Jeśli przy aktywnej komendzie Run załączone zostanie napięcie zasilania, falownik załączy obroty silnika i wystąpi sytuacja zagrożenia. Przed załączeniem napięcia zasilania należy upewnić się, że komenda Run jest wyłączona.

 

Drukuj