Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Hamowanie w trybie wybiegu

Załączenie sygnału [FRS] powoduje, że falownik wyłącza wyjście i silnik rozpoczyna hamowanie w trybie wybiegu. Po wyłączeniu sygnału [FRS], gdy sygnał komendy RUN pozostaje wciąż załączony, falownik wznawia sterowanie pracą silnika. Hamowanie w trybie wybiegu zapewnia swobodę w wyborze trybu zatrzymywania i rozruchu silnika.

Jak pokazano na wykresach poniżej, w zależności od nastawy parametru B0888 po wyłączeniu sygnału [FRS] wznowienie pracy silnika odbywa się od 0 Hz (lewy wykres) lub od prędkości obrotowej silnika (prawy wykres). Najlepsze ustawienie zależy od wymagań aplikacji.

Parametr b003 służy do zaprogramowania czasu opóźnienia przed wznowieniem pracy z trybu hamowania w trybie wybiegu. Aby wyłączyć tę zwłokę, należy ustawić zerowy czas opóźnienia.

Hamowanie w trybie wybiegu falownikiem Omron MX2

 

Kod funkcji Symbol zacisku Nazwa funkcji Status Opis
11 FRS Hamowanie w trybie wybiegu ZAŁ. Załączenie sygnału powoduje wyłączenie wyjścia falownika, co załącza hamowanie silnika w trybie wybiegu
WYŁ. Falownik działa normalnie. Gdy załączona jest funkcja hamowania, silnik zatrzymuje się w trybie kontrolowanego hamowania.
Dotyczy wejść: C001~C007
Wymagane ustawienia: b003, b088, C0011 do C017,

Notatki:

• Gdy wymagane jest, aby aktywnym poziomem sygnału [FRS] był stan niski (logika normalnie zamknięta), należy zmienić nastawę odpowiedniego parametru (C011 do C017), odpowiadającemu wejściu (od C001 do C007), do którego przypisano funkcję FRS.

 

Drukuj