Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Zabezpieczenie termiczne za pomocą termistora

Wbudowane w silnikach termistory pozwalają na zabezpieczenie silników przed przegrzaniem. Wejście zacisku [5] pozwala monitorować rezystancję termistora. Gdy wartość rezystancji termistora podłączonego między zaciskami PTC (5) i L przekracza 3 kOhm ±10%, załączany jest alarm, falownik wyłącza wyjście i wyświetlany jest komunikat błędu E35. Ta funkcja umożliwia zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem.

 

Kod funkcji Symbol zacisku Nazwa funkcji Status Opis
19 PTC Termistorowe zabezpieczenie termiczne ZAŁ. Gdy pomiędzy zaciski [5] i [L] podłączony jest termistor, falownik sprawdza rezystancję termistora i w przypadku detekcji zbyt wysokiej temperatury załącza alarm (E35), co powoduje wyłączenie wyjścia falownika.
WYŁ. W przypadku wykrycia przerwy w obwodzie termistora, falownik załącza alarm i wyłącza wyjście silnika.
Dotyczy wejść: Tylko C001

Przykład (wymagana konfiguracja sygnałów wejść)

Wymagane ustawienia: (żadne)

Notatki:

• Należy upewnić się, że między zaciskami [5] i [L] podłączony jest termistor. Jeśli wartość rezystancji przekracza poziom alarmowy, falownik załącza alarm. Gdy temperatura silnika spadnie, rezystancja termistora wystarczająco się zmieni, aby umożliwić skasowanie błędu. W celu skasować alarm, należy nacisnąć przycisk STOP/Reset.

 

Drukuj