Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Pozwolenie na wejścia wartości zadanej momentu

Ta funkcja służy do uaktywnienia wejścia sygnału wartości zadanej momentu.

 

Kod funkcji Symbol zacisku Nazwa funkcji Status Opis
52 ATR Uaktywnienie sygnału wejścia wartości zadanej momentu ZAŁ. Falownik przyjmuje wartość zadaną momentu.
WYŁ. Falownik pracuje w normalnym trybie pracy.
Dotyczy wejść: C001~C007
Wymagane ustawienia:  

 

Drukuj