Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

  • Start
  • Usterki
  • Kody ostrzeżeń związanych z nastawami parametrów

Kody ostrzeżeń związanych z nastawami parametrów

Jeśli istnieje konflikt ustawienia wartości parametrów, wyświetlane są kody ostrzeżenia.

 

Kod ostrzeżenia Warunki ostrzeżenia
H001 Górny limit częstotliwości (A061) > Częstotliwość maksymalna (A004)
H002 Dolny limit częstotliwości (A062) > Częstotliwość maksymalna (A004)
H005 Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) > Częstotliwość maksymalna (A004)
H015 Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) > Górny limit częstotliwości (A061)
H025 Dolny limit częstotliwości (A062) > Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020)
H031 Częstotliwość startowa (A082) > Górny limit częstotliwości (A061)
H032 Częstotliwość startowa (A082) > Dolny limit częstotliwości (A062)
H035 Częstotliwość startowa (A082) > Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020)
H036 Częstotliwość startowa (A082) > Wstępnie zaprogramowane częstotliwości 1-15 (A021-A035)
H037 Częstotliwość startowa (A082) > Częstotliwość trybu jog (A038)
H085 Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) = Częstotliwości przeskoku (A063/A063/A063 ± A064/A066/A068)
H086 Wstępnie zaprogramowane częstotliwości 1-15 (A021-A035)  
H091 Częstotliwość 7 programowalnej charakterystyki V/f > Górny limit częstotliwości (A061)
H092 Częstotliwość 7 programowalnej charakterystyki V/f > Dolny limit częstotliwości (A062)
H095 Częstotliwość 7 programowalnej charakterystyki V/f > Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020)
H201 Górny limit częstotliwości (A261) > Częstotliwość maksymalna (A204)
H202 Dolny limit częstotliwości (A262) > Częstotliwość maksymalna (A204)
H205 Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) > Częstotliwość maksymalna (A204)
H215 Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) > Górny limit częstotliwości (A261)
H225 Dolny limit częstotliwości (A262) > Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020)
H231 Częstotliwość startowa (A082) > Górny limit częstotliwości (A261)
H232 Częstotliwość startowa (A082) > Dolny limit częstotliwości (A262)
H235 Częstotliwość startowa (A082) > Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020)
H285 Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) = Częstotliwości przeskoku (A063/A063/A063 ± A064/A066/A068)
H291 Częstotliwość 7 programowalnej charakterystyki V/f > Górny limit częstotliwości (A261)
H292 Częstotliwość 7 programowalnej charakterystyki V/f > Dolny limit częstotliwości (A262)
H295 Częstotliwość 7 programowalnej charakterystyki V/f > Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020)

 

Drukuj