Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Przywracanie ustawień fabrycznych

W zależności od wymagań można przywrócić ustawienia fabryczne wszystkich parametrów. Po inicjalizacji parametrów należy przeprowadzić procedurę próbnego uruchomienia silnika, opisaną w rozdziale 2. Jeśli zmianie uległ tryb sterowanie (standardowa lub wysoka częstotliwość), aby uruchomić nowy tryb, należy przeprowadzić inicjalizację falownika. Procedura inicjalizacji falownika zawiera poniższe, przedstawione we właściwej kolejności kroki:

1. W parametrze b084 wybierz tryb inicjalizacji.
2. Jeśli b084=02, 03 lub 04, w parametrze b094 wybierz inicjalizowane dane.
3. Jeśli b084=02, 03 lub 04, wybierz kod kraju w parametrze b085.
4. Ustaw 01 w parametrze b180.
5. Przez kilka sekund wyświetlany będzie poniższy ekran i gdy wyświetli się d001, inicjalizacja jest zakończona.

Przywracanie ustawień fabrycznych falownika Omron MX2

 

Funkcja „B"
Kod funkcji Nazwa Opis
b084 Tryb inicjalizacji (parametry lub historia alarmów)

Wybór inicjalizowanych danych, dostępne pięć możliwych ustawień:

• 00 Inicjalizacja wyłączona

• 01 Kasowanie pamięci alarmów

• 02 Inicjalizacja wszystkich parametrów

• 03 Kasowanie historii alarmów i inicjalizacja wszystkich parametrów

• 04 Kasowanie historii alarmów i inicjalizacja wszystkich parametrów i programu EzSQ

b094 Wybór inicjalizowanych danych

Parametr służy do wyboru inicjalizowanych danych, dostępne cztery możliwe ustawienia:

• 00 Wszystkie parametry

• 01 Wszystkie parametry oprócz parametrów zacisków wejść/wyjść i komunikacji.

• 02 Tylko parametry zarejestrowane jako parametry Użytkownika Uxxx.

• 03 Wszystkie parametry oprócz parametrów Użytkownika Uxxx i b037.

b085 Wybór kraju inicjalizacji

Wybór kraju inicjalizacji:

• 00 (JPN/US)

• 01 (EU)

b180 Start inicjalizacji

Po wprowadzeniu wartości parametrów b084, b085 i b094 za pomocą tego parametru można załączyć proces inicjalizacji.

Dwie możliwości:

00 Inicjalizacja nieaktywna

01 Komenda startu inicjalizacji

Aby uniknąć przypadkowej inicjalizacji, dane parametru b084 nie są zapamiętywane w pamięci EEPROM.

 

Drukuj