Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Listwa zaciskowa falownika Omron A1000

Przy okablowywaniu modeli CIMR-A_4A0930 oraz 4A1200 przestrzegać następujących zaleceń:
W przypadku pracy z zespołem prostownikowym o 12-fazowej pulsacji napięcia należy wyjąć zwory między zaciskami
R/L1-R1/L11, S/L2-S1/L21 oraz T/L3-T1/L31. Więcej informacji znajduje się w Podręczniku technicznym.
W przypadku pracy bez zespołu prostownikowego o 12-fazowej pulsacji napięcia należy oprócz zacisków R1/L1, S1/L2 i T1/L3
prawidłowo okablować zaciski R1/L11, S1/L21 oraz T1/L31.

 

Zacisk Typ Funkcja
Klasa 200 V Model CIMR-AD 2A0004 do 2A0081 2A0110 do 2A0138 2A0169 do 2A0415 -
Klasa 400 V 4A0002 do 4A0044 4A0058 do 4A0072 4A0088 do 4A0675 4A0930, 4A1200
R/L1, S/L2, T/L3 Wej ście zasilania obwodu głównego Wejście zasilania obwodu głównego Służy do podłączenia linii zasilającej do napędu.
R1/L11, S1/L21, T1/L31 Niedostępne
U/T1, V/T2, W/T3 Wyjście falownika Służy do połączenia z silnikiem.
B1, B2 Rezystor hamujący Niedostępne Do podłączenia rezystora hamującego lub opcjonalnego modułu hamowania.
+2

• Połączenie dławika DC (+1, +2) (usunąć zworę między +1 i +2) 

• Wejście zasilania DC (+1, □)

Niedostępne

Służy do podłączenia:

• napędu do źródła zasilania DC (zaciski +1 i - nie mają dopuszczenia CE ani UL),

• opcjonalnych modułów hamowania,

• dławika DC.

+1, - • Wejście zasilania DC (+1, □)

• Wejście zasilania DC (+1, □)

 • Podłączenie tranzystora hamującego (+3,

+3 Niedostępne
(=) - Zacisk uziemienia

 

Listwa zaciskowa falownika Omron A1000

Na karcie zacisków znajdują się trzy przełączniki DIP oraz dwie zwory; elementy te oznaczono symbolami S1 do S5.

S1 Wybór sygnału zacisku A2
S2 Rezystor końcowy RS422/485
S3 Wejście bezpiecznego wyłączania Wybór zasilania: tryb NPN („SINK")/PNP („SOURCE")/zewnętrzny zasilacz
S4 Wybór wej ścia zacisku A3: analogowe/PTC
S5 Wybór sygnału zacisków FM/AM

 

Typ Ozn. Nazwa zacisku (funkcja) Funkcja (poziom sygnału), ustawienie domyślne
Wielofunkcyjne wejścia cyfrowe S1 Wielofunkcyjne wejście 1 (zwarte: praca do przodu, rozwarte: stop) Transoptor 24 VDC, 8 mA Użyć zwory między zaciskami SC i SN lub SC i SP, aby wybrać tryb NPN („SINK")/PNP („SOURCE")/zewnętrznego zasilacza.
S2 Wielofunkcyjne wejście 2 (zwarte: praca do tyłu, rozwarte: stop)
S3 Wielofunkcyjne wejście 3 (usterka zewnętrzna, N.O.)
S4 Wielofunkcyjne wejście 4 (kasowanie usterki)
S5 Wielofunkcyjne wejście 5 (wybór częstotliwości odniesienia 1)
S6 Wielofunkcyjne wejście 6 (wybór częstotliwości odniesienia 2)
S7 Wielofunkcyjne wejście 7 (częstotliwość odniesienia trybu Jog)
S8 Wielofunkcyjne wejście 8 (zewnętrzne odcięcie wyjścia)
SC Wspólny zacisk wejść wielofunkcyjnych -
SN Wielofunkcyjne wejście 0 V Zasilanie 24 VDC dla wejść cyfrowych, maks. 150 mA (jeśli nie jest używane opcjonalne wejście cyfrowe DI-A3) Nie wolno zwierać zacisków SP i SN, ponieważ spowoduje to uszkodzenie napędu.
SP Wielofunkcyjne wejście 24 VDC
Wejścia bezpiecznego wyłączania H1 Wejście bezpiecznego wyłączania 1 24 VDC, 8 mA Jedno lub oba rozwarte: wyjście napędu wyłączone Oba zwarte: działanie normalne Impedancja wewnętrzna: 3,3 kQ Czas do wyłączenia co najmniej 1 ms Aby użyć wejść bezpiecznego wyłączania, należy odłączyć zworę między zaciskami H1, H2 i HC. Aby wybrać tryb NPN („SINK")/ PNP („SOURCE")/zewnętrznego zasilacza, należy ustawić zworę S3.
H2 Wejście bezpiecznego wyłączania 2
HC Wspólny zacisk funkcji bezpiecznego wyłączania Wspólny zacisk funkcji bezpiecznego wyłączania
Wejścia analogowe/ wejście impulsowe RP Wielofunkcyjne wejście impulsowe (częstotliwość odniesienia) Zakres częstotliwości wejściowej: 0 do 32 kHz Wypełnienie sygnału: 30 do 70% Poziom wysoki: 3,5 do 13,2 VDC; poziom niski: 0,0 do 0,8 VDC Impedancja wejścia: 3 kQ
+V Zasilanie wejść analogowych 10,5 VDC (maks. dopuszczalny prąd 20 mA)
-V Zasilanie wejść analogowych -10,5 VDC (maks. dopuszczalny prąd 20 mA)
A1 Wielofunkcyjne wejście analogowe 1 (przesunięcie częstotliwości zadanej) -10 do 10 VDC, 0 do 10 VDC (impedancja wejścia: 20 kQ)
A2 Wielofunkcyjne wejście analogowe 2 (przesunięcie częstotliwości zadanej) -10 do 10 VDC, 0 do 10 VDC (impedancja wejścia: 20 kQ) 4 do 20 mA, 0 do 20 mA (impedancja wejścia: 250 Q) Wybrać wejście napięciowe lub prądowe za pomocą przełącznika DIP S1 oraz H3-09.
A3 Wielofunkcyjne wejście analogowe 3/wejście PTC (pomocnicza częstotliwość odniesienia) -10 do 10 VDC, 0 do 10 VDC (impedancja wejścia: 20 kQ) Użyć przełącznika S4 na karcie zacisków sterujących, aby wybrać wejście analogowe lub wejście PTC. Jeśli wybrano opcję PTC, ustawić H3-06 = E.
AC Wspólny zacisk częstotliwości odniesienia 0 V
E (G) Uziemienie przewodów ekranowanych i kart opcjonalnych -
Przekaźnik zabezpieczający MA N.O. 30 VDC, 10 mA do 1 A; 250 VAC, 10 mA do 1 A Minimalne obciążenie: 5 VDC, 10 mA
MB Wyjście N.C.
MC Wspólne wyjście usterki
Wielofunkcyjne wyjście cyfrowe M1 Wielofunkcyjne wyjście cyfrowe (w czasie pracy) 30 VDC, 10 mA do 1 A; 250 VAC, 10 mA do 1 A Minimalne obciążenie: 5 VDC, 10 mA
M2
M3 Wielofunkcyjne wyjście cyfrowe (prędkość zerowa) 30 VDC, 10 mA do 1 A; 250 VAC, 10 mA do 1 A Minimalne obciążenie: 5 VDC, 10 mA
M4
M5 Wielofunkcyjne wyjście cyfrowe (w czasie osiągania prędkości zadanej 1) 30 VDC, 10 mA do 1 A; 250 VAC, 10 mA do 1 A Minimalne obciążenie: 5 VDC, 10 mA
M6
Wyjście monitorujące MP Wyjście impulsowe (częstotliwość wyjściowa) 32 kHz (maks.)
FM Analogowe wyjście monitorujące 1 (częstotliwość wyjściowa) -10 do +10 VDC, 0 do +10 VDC lub 4 do 20 mA Aby wybrać wyjście napięciowe lub prądowe na zaciskach AM i FM, należy użyć zwory S5 na karcie zacisków sterujących. Przy zmianie ustawienia zwory odpowiednio ustawić parametry H4-07 oraz H4-08.
AM Analogowe wyjście monitorujące 2 (prąd wyjściowy)
AC Wspólny zacisk wyjść monitorujących 0 V
Wyjście monitorowania bezpieczeństwa DM+ Wyjście monitorowania bezpieczeństwa Na wyjściu stan funkcji bezpiecznego wyłączania. Zwarte, kiedy oba kanały bezpiecznego wyłączania są zwarte. Maks. +48 VDC, 50 mA.
DM- Wspólne wyjście monitorowania bezpieczeństwa

 

UWAGA: Zaciski HC, H1, H2 służą do obsługi funkcji bezpiecznego wyłączania. Nie należy wyjmować zwory między zaciskami HC a H1 lub H2, chyba że jest używana funkcja bezpiecznego wyłączania. Patrz Funkcja wejścia bezpiecznego wyłączania na str. 37, jeśli ta funkcja jest używana.
UWAGA: Długość przewodów do zacisków HC, H1 i H2 nie powinna przekraczać 30 m.

 

Drukuj