Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Listwa zaciskowa falownika Omron J1000

 

Listwa zaciskowa falownika Omron J1000

 

Zacisk Typ Funkcja
R/L1, S/L2, T/L3 Wejście zasilania obwodów głównych

Przeznaczone do podłączenia linii zasilania falownika.

W napędach zasilanych napięciem jednofazowym 200/230V AC używane są tylko zaciski R/L1 i S/L2 (zacisk T/L3 nie jest używany).

U/T1, V/T2, W/T3 Wyjście falownika Przeznaczone do podłączenia silnika.
B1, B2 Rezystor hamujący Do podłączenia rezystora hamującego.
+1, +2 Zaciski dławika DC Dostarczane zwarte. Aby podłączyć dławik DC, należy usunąć zworkę.
+1, - Wejście zasilania DC Przeznaczone do podłączenia źródła zasilania DC.
(=) (2 zaciski) Zacisk uziemienia

Dla klasy 200 V: Uziemić z rezystancją 100 Ohm lub mniejszą

Dla klasy 400 V: Uziemić z rezystancją 10 Ohm lub mniejszą

Na płytce zacisków znajdują się przełączniki DIP: S1 i S3.

SW1 Służy do przełączania trybu pracy wejścia analogowego A1 na napięciowy lub prądowy
SW3 Służy do ustawiania standardu wejściowych sygnałów cyfrowych - „SOURCE" (PNP)/"SINK" (NPN - standard domyślny). W przypadku standardu PNP wymagany jest zewnętrzny zasilacz 24V

 

Typ Nr Nazwa zacisku (sygnał) Funkcja (poziom sygnału), ustawienie domyślne
Wielofunkcyjne wejścia cyfrowe S1 do S5 Wielofunkcyjne wejścia cyfrowe 1 do 5 Wejścia z optoizolacją 24 VDC, 8 mA Uwaga: fabrycznie ustawiony jest standard NPN. Aby wybrać standard PNP, przełącznik DIP S3 należy ustawić na PNP ("SOURCE") i zastosować zewnętrzny zasilacz 24 V DC ±10%.
SC Zacisk wspólny wejść cyfrowych Zacisk wspólny wejść cyfrowych
Wejście analogowe A1 Wejście analogowe

0 do+10 VDC (20 kOhm) rozdzielczość 1/1000

0/4 do 20 mA (250 Ohm) rozdzielczość: 1/500

+V Zasilanie wejścia analogowego +10,5 V (maks. dopuszczalny prąd 20 mA)
AC Zacisk masy wejścia analog. 0V
Wielofunkcyjne wyjście przekaźn. MA Wyjście N.O. (usterka)

Cyfrowe wyjście przekaźnikowe

30 V DC, 10 mA do 1 A

250 V AC, 10 mA do 1 A

MB Wyjście N.C. (usterka)
MC Zacisk wspólny wyjścia cyfrowego
Wyjście monitora AM Analogowe wyjście monitorujące 0 do 10 VDC (2 mA lub mniej), rozdzielczość: 1/256 (8 bitów)
AC Zacisk odniesienia wyjścia monitor. 0V

 

Drukuj