Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 602-878-747

Listwa zaciskowa falownika Omron MX2

 

Listwa zaciskowa falownika Omron MX2

 

Oznaczenie zacisku Opis Dane znamionowe
P24 Napięcie zasilania +24V dla wejść binarnych 24 VDC, 100 mA wliczając wejścia cyfrowe (5 mA na wejście). (nie zwierać do zacisku L)
PLC Zacisk wspólny wejść Ustawienie fabryczne: Typu source (logika pozytywna - podłączenie [P24] do zacisków wejść [1]~[7] załącza każde z wejść). Aby wybrać typ sink (logika negatywna) należy usunąć zworkę spomiędzy zacisków [PLC] i [L] i podłączyć między zaciski [P24] i [L]. W tym przypadku podłączenie zacisku [L] do zacisków [1]~[7] powoduje załączenie każdego wejścia.
1 2 3/GS1 4/GS2 5/PTC 6 7/EB Wejścia binarne (Zaciski [3],[4],[5] i [7] mają podwójne funkcje. Więcej informacji można znaleźć w opisie poniżej oraz na stronach opisu tych funkcji.) Napięcie między zaciskiem każdego z wejść i zaciskiem PLC Napięcie stanu ZAŁ.: min. 18 V Napięcie stanu Wył.: maks. 3 V. Dopuszczalne maksymalne napięcie: 27 VDC Obciążalność: 5 mA (przy 24 V)
GS1(3) Wejście funkcji bezpieczeństwa GS1 Działanie zgodnie z ISO 13849-1. Szczegółowy opis znajduje się w Dodatku.
GS2(4) Wejście funkcji bezpieczeństwa GS2
PTC(5) Wejście sygnału wbudowanego termi-stora silnika Termistor należy podłączyć między zaciski PTC i L. Aby monitorować temperaturę silnika i załączać alarm, gdy rezystancja termistora przekracza 3 kOhm, do zacisku wejść należy przypisać funkcję 19 (PTC). Wartość 19 należy wpisać w parametrze C005 Przypisanie funkcji zacisku 5.
EB(7) Wejście sygnału impulsów B maks. 2 kHz. Zacisk wspólny to [PLC].
EA Sygnał ciągu impulsów A maks. 32 kHz. Zacisk wspólny to [L].
L (górny rząd) *1 Potencjał GND wejść binarnych Suma prądów wejść [1]~[7]
11/EDM Wyjście binarne [11] (Zacisk 11 ma podwójną funkcję. Więcej informacji można znaleźć w opisie poniżej oraz na stronach opisu tych funkcji.) maks. 5 mA w stanie załączonym, maks. 27 VDC w stanie wyłączonym Zaciskiem wspólnym jest zacisk CM2. Gdy wybrana jest funkcja EDM, działanie zacisku jest zgodne z wymaganiami normy ISO 13849-1.
12 Wyjście binarne [12] maks. 50 mA w stanie załączonym, maks. 27 VDC w stanie wyłączonym Zaciskiem wspólnym jest zacisk CM2.
CM2 Potencjał GND wyjść binarnych 100 mA: zacisk wspólny wyjść 11 i 12.
AM Analogowe wyjście napięciowe 0~10 VDC maks. 1 mA
EO Wyjście sygnału ciągu impulsów 10 VDC maks. 2 mA maks. 32 kHz
L (dolny rząd) *2 Potencjał zerowy wejść analogowych Suma prądów zacisków OI, O i H.
[OI] Analogowe wejście prądowe Zakres: od 4 do 19.6 mA, Wartość znamionowa = 20 mA Impedancja wejściowa 250 Ohm
O Analogowe wejście napięciowe Zakres: od 0 do 9.8 V DC, wartość znamionowa 10 VDC, Impedancja wejściowa 10 kOhm
H Napięcie odniesienia + 10 V Wartość znamionowa 10 V DC, maksymalne obciążenie 10 mA
SP, SN Zaciski komunikacji szeregowej Komunikacja RS485 Modbus
AL0 Zacisk wspólny wyjścia przekaźnikowego

250 VAC, maks. 2,5 A, obc. rezyst.

250 VAC, maks. 0,2 A, obc. ind. - współczynnik mocy PF = 0,4

100 VAC, min. 10 mA

30 VDC, maks. 3,0 A, obc. rezyst.

30 VAC, maks. 0,7 A, obc. ind. - współczynnik mocy PF = 0,4

5V DC, min. 100 mA

AL1 *3 Wyjście stykowe, normalnie otwarte
AL2 *3 Wyjście stykowe, normalnie zamknięte

Notatka 1 Te dwa zaciski [L] są elektrycznie połączone wewnątrz falownika.
Notatka 2 W obwodach wejść binarnych zalecamy użycie masy logicznej [L] (na prawo), a dla obwodów we/wy analogowych masy analogowej [L] (na lewo).
Notatka 3 Fabryczna konfiguracja NO/NC wyjść przekaźnikowych jest odwrócona.

 

Drukuj