Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Listwa zaciskowa falownika Omron RX

Listwa zaciskowa falownika Omron RX

 

Nazwa zacisku Opis Zakres i uwagi
[P24] źródło zasilania +24V dla programowalnych zacisków wejściowych zasilacz 24VDC, maksymalnie 100 mA .
[CM1] Zacisk wspólny dla źródła zasilania +24V Zacisk wspólny dla źródła zasilania 24V, [FW], [TH], wejść [1] do [8], i zacisku [FM]. (Uwaga: Nie uziemiać!)
[PLC] Zacisk wspólny wejść programowalnych Zacisk wspólny wejść programowalnych [1] do [8], zworka do CM1 dla sterowania wspólnym plusem, zworka do P24 dla sterowania wspólnym minusem
[CM2] Zacisk wspólny wyjść programowalnych Zacisk wspólny wyjść [11] do [15]
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] Programowalne zaciski wejściowe Maksymalnie 27VDC (używaj źródła [P24] lub zewnętrznego źródła z wykorzystaniem zacisku [CM1]), impedancja wejścia 4.7kOhm
[FW] Zacisk "bieg w prawo" Maksymalnie 27VDC (używaj źródła [P24] lub zewnętrznego źródła z wykorzystaniem zacisku [CM1]), impedancja wejścia 4.7kOhm
[11], [12], [13], [14], [15] Programowalne zaciski wyjściowe Wyjścia typu "otwarty kolektor", maksymalnie 50mA w stanie przewodzenia, maksymalnie 27 VDC w stanie blokady
[TH] Zacisk termistora Z wykorzystaniem zacisku [CM1], minimalna moc termistora 100mW
[FM] Wyjście PWM 0 do 10VDC, maksymalnie 1.2 mA, cykl wypełnienia 50%
[AM] Analogowe wyjście napięciowe 0 do 10VDC, maksymalnie 2 mA .
[AMI] Analogowe wyjście prądowe 4-20 mA, nominalna impedancja obciążenia 250Ohm
[L] Zacisk wspólny dla wejść analogowych Zacisk wspólny dla wejść analogowych prądowego [OI],napięciowego [O], i źródła napięcia [H] +10VDC
[OI] Analogowe wejście prądowe Zakres 4 do 19.6 mA, nominalnie 20 mA, impedancja wejścia 100Ohm
[O] Analogowe wejście napięciowe Zakres 0 do 9.6 VDC, nominalnie ±10VDC , maksymalnie ±12VDC, impedancja wejścia 10 kOhm
[O2] Analogowe wejście napięciowe 2 Zakres -9.6 do 9.6 VDC , nominalnie ±10VDC , maksymalnie ±12VDC, impedancja wejścia 10 kOhm
[H] źródło zasilania +10V dla wejścia O Nominalnie 10VDC , maksymalnie10 mA
[AL0] Wspólny styk przekaźnika przełącznego

Styk AL0-AL1,maksymalne obciążenia:

250VAC, 2A; 30VDC, 8A obciążenie rezystancyjne

250VAC, 0.2A; 30VDC, 0.6A obciążenie indukcyjne

Styk AL0-AL2, maksymalne obciążenia:

250VAC, 1A; 30VDC 1A obciążenie rezystancyjne

250VAC, 0.2A; 30VDC, 0.2A obciążenie indukcyjne

Obciążenie minimalne: 100 VAC, 10mA; 5VDC, 100mA

[AL1] Styk przekaźnika normalnie zamknięty
[AL2] Styk przekaźnika normalnie otwarty

 

Drukuj