Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Listwa zaciskowa falownika Omron V1000

Listwa zaciskowa falownika Omron V1000

 

Zacisk Typ Funkcja
R/L1, S/L2, T/L3 Wejście zasilania obwodu głównego Służy do połączenia linii zasilającej z falownikiem. W napędach z jednofazowym wejściem 200/230VAC używane są tylko zaciski R/L1 i S/L2 (zacisk T/L3 nie jest używany).
U/T1, V/T2, W/T3 Wyjście falownika Służy do połączenia z silnikiem.
B1, B2 Rezystor hamujący Do podłączenia rezystora hamującego lub opcjonalnego modułu hamującego.
+ 1, +2 Połączenie dławika DC Dostarczane zwarte. Aby zainstalować dławik DC, należy usunąć zworę.
+ 1, - Wejście zasilania DC Przeznaczone do podłączenia źródła zasilania DC.
(=) (2 zaciski) Zacisk uziemienia Dla klasy 200 V: Uziemić z rezystancją 100 Ω lub mniejszą Dla klasy 400 V: Uziemić z rezystancją 10 Ω lub mniejszą

Na płytce zacisków znajdują się trzy przełączniki DIP, od S1 do S3

SW1 Służy do przełączania wejścia analogowego A2 na napięciowe lub prądowe
SW2 Służy do włączania lub wyłączania wewnętrznej rezystancji zacisku portu komunikacyjnego RS422/485.
SW3 Używany do wyboru standardu sygnałów wejść cyfrowych PNP/NPN (domyślnie) - standard PNP wymaga zewnętrznego zasilacza 24 VDC.

 

Typ Nr Nazwa zacisku (sygnał) Funkcja (poziom sygnału), ustawienie domyślne
Wielofunkcyjne wejścia cyfrowe S1 do S6 Wielofunkcyjne wejście cyfrowe 1 do 6 Wejścia izolowane (fototranzystor) 24 VDC, 8 mA Uwaga:Falownik jest fabrycznie ustawiony w standardzie NPN. Kiedy jest używany standard PNP, należy ustawić przełącznik DIP S3 na PNP („SOURCE") i zastosować zewnętrzny zasilacz 24 VDC (±10%).
SC Wspólny zacisk wejść wielofunkcyjnych Wspólny zacisk wejścia sekwencji
Wielofunkcyjne wejścia analogowe/ impulsowe RP Wejście impulsowe Częstotliwość sygnału: 0,5 do 32 kHz, wypełnienie: 30 do 70%, wysoki: 3,5 do 13,2 V, niski 0,0 do 0,8 V, impedancja wejściowa: 3 kOhm)
+V Zasilanie wejścia analogowego + 10,5 V (maks. dopuszczalny prąd 20 mA)
A1 Wielofunkcyjne wejście analogowe 1 0 do +10 VDC (20 kOhm) rozdzielczość 1/1000 0/4 do 20 mA (250 Ohm) rozdzielczość: 1/500 (tylko A2)
A2 Wielofunkcyjne wejście analogowe 2
AC Częstotliwość odniesienia, wspólny zacisk 0 V
Wejścia bezpiecznego wyłączania HC Wejście bezpiecznego wyłączania, wspólny zacisk +24 V (dopuszczalne maks. 10 mA)
H1 Wejście bezpiecznego wyłączania 1 Jedno lub oba otwarte: Wyjście napędu wyłączone (czas od otwarcia wejścia do wyłączenia wyjścia falownika jest krótszy od 1 ms) Oba zamknięte: Funkcjonowanie normalne
H2 Wejście bezpiecznego wyłączania 2
Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe MA N.O. (usterka)

Cyfrowe wyjście przekaźnikowe

30 VDC, 10 mA do 1 A

250 VAC, 10 mA do 1 A

MB Wyjście N.C. (usterka)
MC Wyjście cyfrowe, wspólny zacisk
Wielofunkcyjne wyjście PHC P1 Wyjście izolowane (fototranzystor) 1 Wyjście cyfrowe izolowne (fototranzystor) 48 VDC, 0 do 50 mA
P2 Wyjście izolowane (fototranzystor) 2
PC Wyjścia izolowane, wspólny zacisk
Wyjścia monitorujące MP Wyjście impulsowe 32 kHz (maks.)
AM Analogowe wyjście monitorujące. 0 do 10 VDC (2 mA lub mniej), Rozdzielczość: 1/1000 (10 bitów)
AC Wyjścia monitorujące, wspólny zacisk 0 V
MEMOBUS/ Komunikacja R+ Wejście komunikacyjne (+) Komunikacja MEMOBUS/Modbus : RS-485 lub RS-422, 115,2 kB/s (maks.)
R- Wejście komunikacyjne (-)
S+ Wyjście komunikacyjne (+)
S- Wyjście komunikacyjne (-)

UWAGA! Zaciski HC, H1, H2 są używane do funkcji bezpiecznego wyłączania, która odcina napięcie wyjściowe w czasie krótszym niż 1 ms, jeśli co najmniej jedno z wyjść H1 lub H2 zostanie otwarte. Jest ona zaprojektowana zgodnie z normą EN954-1, kategoria bezpieczeństwa 3 i normą EN61508, SIL2. Może być używana do wykonywania bezpiecznego zatrzymywania, jak zdefiniowano w normie EN60204-1, kategoria zatrzymywania 0. Nie należy usuwać zwory między zaciskiem HC a H1 lub H2, jeśli nie jest używana funkcja bezpiecznego wyłączania.

 

Drukuj