Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Akcesoria falowników Omron JX

W przypadku najprostszych systemów, do napędzania silnika wystarczy wykorzystać falownik i dodatkowo zabezpieczyć go bezpiecznikami od strony sieci. Jednak to wyposażenie może okazać się niewystarczające w bardziej rozwiniętych i wymagających aplikacjach. W takich przypadkach konieczne jest zainstalowanie dodatkowego wyposażenia. Wyposażenie to, w zależności od rodzaju , może służyć do zmniejszania zakłóceń generowanych przez falownik (filtry, dławiki) lub zwiększać szybkość wyhamowywania napędu (jednostka hamująca, rezystor hamujący). Na rysunku poniżej pokazano falownik wyposażony w opcjonalne akcesoria, a w tabeli obok wyjaśniono jaką funkcję pełnią one w układzie.

Obwód napedu Nazwa elementu Funkcja

 
Wyłącznik/ Rozłącznik Zabezpieczenie nadprądowe, przeciwzwarciowe (wyłącznik, bezpieczniki). UWAGA: zabezpieczenie należy dobrać zgodnie z obowiązującymi normami i zapewnieniem selektywności zabezpieczeń w układzie
Dławik sieciowy AC Stosowany w celu ograniczenia harmonicznych generowanych w źródle oraz poprawienia współczynnika mocy. UWAGA: Niektóre aplikacje muszą być wyposażone w dławik sieciowy w celu ochronienia falownika przed zniszczeniem.
Filtr szumów radiowych RF Ten element tłumi zakłócenia generowane przez falownik, które mogą negatywnie wpływać na pracę urządzeń elektrycznych znajdujących się w pobliżu. Tłumi również zakłócenia fal radiowych jakie emituje falownik. Filtr taki może być również stosowany na wyjściu falownika.
Filtr przeciwzakłóceniowy EMI

Element ten redukuje szumy generowane przez falownik w kierunku sieci zasilającej. Filtr EMI stosuje się po stronie zasilania falownika (od strony wejścia).

Modele oznaczone JX-AB___-F zasilane jednofazowo 230 V mają wbudowany filtr, który spełnia normę EN61800-3 kategoria C1.

Modele oznaczone JX-4A___-F zasdilane 3-fazowo 400V mają wbudowany filtr, który spełnia normę EN61800-3 kategoria C3.

Filtr pojemnościowy (szumów radiowych) Filtr pojemnościowy redukuje szumy radiowe powstające na wejściu falownika. Zastosowanie tego filtru nie przyczynia się do wypełnienia dyrektyw CE..
Dławik DC Tłumi harmoniczne generowane przez falownik. Wygładza napięcie w obwodzie pośrednim falownika.
Filtr szumów radiowych RF Ten element tłumi zakłócenia generowane przez falownik, które mogą negatywnie wpływać na pracę urządzeń elektrycznych znajdujących się w pobliżu. Tłumi również zakłócenia fal radiowych jakie emituje falownik. Filtr taki może być również użyty na wejściu .
Dławik wyjściowy AC Dławik wygładza kształt fali napięcia zasilającego silnik, redukując tym samym drgania silnika (pulsację momentu obrotowego) jakie mogą pojawiać się w napędach falownikowych. Również eliminuje harmoniczne w przewodach zasilających silnik (zalecany przy przewodach dłuższych niż 5m).
Filtr LCR Filtr wygładzający sygnał wyjściowy napięcia.

 

Drukuj