Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Dławik wejściowy AC

Stosowany do zmniejszenia harmonicznych na wejściu, gdy współczynnik niezrównoważenia napięcia wejściowego przekroczy 3% ( i gdy moc zasilania jest większa bądź równa 500kVA). Przyczynia się do zmniejszenia wahań napięcia linii zasilającej a także poprawia współczynnik mocy.

Poniżej wymienione zostały czynniki zewnętrzne mogące wpłynąć na pojawienie się od strony zasilania dużych pików prądowych, mogących przyczynić się do uszkodzenia falownik

• Kiedy współczynnik niezrównoważenia napięcia zasilania jest większy niż 3%
• Kiedy moc źródła zasilania jest co najmniej i0 razy większa niż moc falownika (moc źródła zasilania 500kVA lub więcej)
• W przypadku nagłych zmian mocy źródła zasilającego

Przykłady aplikacji gdzie koniecznie należy zastosować dławik AC:

1. Kilkanaście falowników jest połączonych równolegle do tego samego źródła
2. Softstart i falownik są połączone równolegle do tego samego źródła
3. Od strony zasilania zainstalowana została regulowana bateria kondensatorów dla poprawy współczynnika mocy

Dławik wejściowy AC musi być również stosowany gdy chcemy zwiększyć niezawodność pracy układu. Stosujemy go również w sytuacji gdy mamy do czynienia z częstymi wyładowaniami atmosferycznymi w bezpośrednim otoczeniu falownika (w takiej sytuacji stosować należy również odgromniki)

Przykład obliczeniowy:

VRS = 205V, VST = 203V, VTR = 197V,
gdzie VRS jest napięciem między fazami R-S, VST jest napięciem między fazami S-T, VTR jest napięciem między fazami T-R
Współ. niezrów. nap. = (Maks. wartość nap. linii - Śred. wartość nap. linii) / Śred. wartość nap. linii

Patrz również dokumentacja dławika wejściowego AC przy instalowaniu jednostki.

Dławik wejściowy AC falownika Omron JX

Specyfikacja
Przeznaczony do falownika JX- Oznaczenie Wymiary (mm) Waga (kg) Charakterystyka
A B2 C2 D E F Indukcyjność Prąd zn.
A2002 do A2015 AX-RAI02800080-DE 120 70 120 80 52 5,5 1,78 2,8 8,0
A2022 do A2037 AX-RAI00880175-DE 120 80 120 80 62 5,5 2,35 0,88 17,5
A2055 do A2075 AX-RAI00350335-DE 180 85 190 i40 55 6 5,5 0,35 33,5
A4004 do A4015 AX-RAI07700042-DE 120 70 120 80 52 5,5 178 7,7 4,2
A4022 do A4040 AX-RAI03500090-DE 120 80 120 80 62 5,5 2,35 3,5 9,0
A4055 do A4075 AX-RAI01300170-DE 120 80 120 80 62 5,5 2,5 i,3 17

 

Drukuj