Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Oprzewodowanie - uwagi dotyczące zalecanych przewodów oraz czynności podłączeniowych

 OSTRZEŻENIE: Dla modeli falowników JX-AB007, -AB015, -AB022, -A2015, -A2022, -A2037, -A2055, -A2075 wykorzystuj przewody miedziane dobierane na temp. pracy 60/75°C lub o takich samych parametrach.
Dla modeli falowników JX-AB002, -AB004, -AB022, -A2002, -A2004, -A2007, -A4022, -A4037, -A4055, -A4075 wykorzystuj przewody miedziane dobierane na temp. pracy 75°C lub o takich samych parametrach.
Dla modeli falowników JX-A4004, -A4007, -A4015 wykorzystuj przewody miedziane dobierane na temp. pracy 60°C lub o takich samych parametrach.

 OSTRZEŻENIE: Urządzenie budowy otwartej

 OSTRZEŻENIE: Urządzenie przeznaczone do stosowania w obwodach o maksymalnych prądach symetrycznych do 100kA (RMS) i napięciu do 240V AC w przypadku zabezpieczenia tego urządzenia bezpiecznikami klasy CC, G, J , R. lub innym rodzajem zabezpieczenia o zdolności wyłączania prądu zwarciowego nie mniejszej niż 100kA (RMS), maksymalnie dla napięcia 240V AC. Zastosowanie dla modeli klasy 200V zasilanych jedno lub trójfazowo. 

 OSTRZEŻENIE: Urządzenie przeznaczone do stosowania w obwodach o maksymalnych prądach symetrycznych do 100kA (RMS) i napięciu do 480V AC w przypadku zabezpieczenia tego urządzenia bezpiecznikami klasy CC, G, J , R. lub innym rodzajem zabezpieczenia o zdolności wyłączania prądu zwarciowego nie mniejszej niż 100kA (RMS), maksymalnie dla napięcia 480V AC. Zastosowanie dla modeli klasy 400V zasilanych trójfazowo.

 WYSOKIE NAPIĘCIE: Zawsze podłączaj uziemienie urządzenia. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo porażenia oraz/lub pożaru.

 WYSOKIE NAPIĘCIE: Instalacja elektryczna powinna być wykonana przez doświadczonego elektryka. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo porażenia oraz/lub pożaru.

 WYSOKIE NAPIĘCIE: Doprowadzaj i podłączaj przewody po upewnieniu się, że odłączone jest zasilanie.

 WYSOKIE NAPIĘCIE: Nie podłączaj przewodów ani nie włączaj falownika, który nie jest zamontowany zgodnie z niniejszą instrukcją. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub zranienia obsługi.

 OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że zasilanie falownika jest wyłączone. Jeśli napęd pracował, odczekaj pięć minut przed zdjęciem pokrywy.

Drukuj