Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Podłączenie przewodów do falownika

 UWAGA: Przymocuj przewody elektryczne do listwy zaciskowej śrubami. Sprawdź czy śruby nie są luźne i nie ma niebezpieczeństwa wysunięcia się przewodu.

 UWAGA: Upewnij się, że napięcie zasilania podawane na zaciski (R/L1, S/L2 i T/L3) jest zgodne z tym do jakiego jest przystosowany falownik (patrz tabliczka znamionowa):
• Trójfazowe 200 do 240 VAC dla modeli oznaczonych: JX-A2D
• Jedno- lub trójfazowe 200V do 240V dla modeli oznaczonych: JX-ABD
• Trójfazowe 380V do 480V dla modeli oznaczonych: JX-A4D

 UWAGA: Nie podłączaj falownika z zasilaniem jednofazowym do źródła trójfazowego! Takie połączenie zniszczy urządzenie!

 UWAGA: Nie podłączaj napięcia zasilania do zacisków wyjściowych (U, V, W). Takie połączenie zniszczy urządzenie!

 

 UWAGA: Przemienniki częstotliwości z filtrami CE (filtry RFI) i ekranowanymi przewodami zasilającymi mają duży prąd upływu doziemnego (szczególnie w momencie włączania). Może to spowodować wyzwolenie wyłącznika różnicowoprądowego. Należy zastosować odpowiednio dobrane zabezpieczenie różnicowoprądowe:
• Zabezpieczenie to powinno być przeznaczone do falowników lub układów przekształtnikowych i dobrane na wyższy prąd obwodu wtórnego (300mA)
• Inne urządzenia układu powinny być zabezpieczone osobnym włącznikiem różnicowo-prądowym o odpowiednich parametrach.
• Zabezpieczenie różnicowo-prądowe falownika nie chroni całkowicie obsługi przed porażeniem.

 UWAGA: Zabezpiecz falownik od strony zasilania przed przeciążeniem i zwarciem.

 UWAGA: Aparatura zabezpieczająca falownik i silnik przed przeciążeniem i zwarciem powinna być odpowiednio dobrana.

Drukuj