Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Pierwsze uruchomienie falownika

 Uruchamiając pierwszy raz falownik pamiętaj że radiator podczas pracy falownika ma wysoką temperaturę.

Nie dotykaj go - istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

 UWAGA:

Za pomocą falownika można w szybki i łatwy sposób zmieniać prędkość obrotową silnika, dlatego przed uruchomieniem upewnij się, że silnik i maszyna są przygotowane do takich zmian.

 UWAGA:

Jeżeli zasilasz silnik przez falownik napięciem o częstotliwości wyższej niż standardowo ustawiona wartość w falowniku - 50/60Hz, upewnij się, że maszyna i silnik są do tego przystosowane. Jeżeli nie są to, może wystąpić niebezpieczeństwo zranienia obsługi i/lub uszkodzenia maszyny.

 UWAGA:

Sprawdź następujące warunki przed i podczas pierwszego uruchomienia:
• czy jest założona zwora pomiędzy zaciskami [+1] i [+] na listwie obwodów mocy falownika? NIE WŁĄCZAJ zasilania jeżeli nie ma zwory!
• czy jest właściwy kierunek wirowania silnika?
• czy nie wystąpiła blokada falownika podczas przyspieszania bądź hamowania?
• czy wskazania prędkości obrotowej i częstotliwości są poprawne?
• czy silnik emitował nietypowe dźwięki lub wpadał w wibracje?

Drukuj