Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Konfigurowanie parametrów napędu ostrzeżenia

 OSTRZEŻENIE: Kiedy parametr B012 - Próg zadziałania zabezpieczenia 103 termicznego jest ustawiony na prąd znamionowy silnika, falownik stanowi zabezpieczenie termiczne dla niego z progiem zadziałania wynoszącym 115% prądu znamionowego.

Uwagi dotyczące konfigurowania parametrów napędu

 UWAGA: Wykorzystując hamowanie dynamiczne zwróć uwagę na czas jego 90 trwania. W procesie tym wydziela się dużo ciepła i można uszkodzić silnik. Dlatego też powinno się stosować silniki z termistorami i podłączać je do wejść termistorowych falownika.

Falownik będzie wówczas stanowił zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem. (szczegóły patrz ARTYKUŁ )

 WYSOKIE NAPIĘCIE: Kiedy funkcja RDY (rozkaz biegu-szybsza odpowiedź) I 113 jest aktywna na zaciskach wyjściowych U, V, W obecne jest napięcie nawet 119 jeśli falownik jest w trybie postoju. Nigdy nie dotykaj zacisków mocowych falownika, nawet gdy napędzany silnik jest zatrzymany.

 UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa nie zmieniaj nastaw w funkcji Debug 126 gdyż może to doprowadzić do niekontrolowanego zachowania się silnika.

Drukuj