Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Uwagi dotyczące oprzewodowania i podłączenia elektrycznego falownika

Uwagi i instrukcje przedstawione w tym rozdziale podsumowują procedury niezbędne do przeprowadzenia podłączenia elektrycznego falownika zgodnie z zasadami i wytycznymi Underwriters Laboratories®.

 OSTRZEŻENIE:
Dla modeli falowników JX-AB007, -AB015, -AB022, -A2015, -A2022, -A2037, -A2055, -A2075 wykorzystuj przewody miedziane dobierane na temp. pracy 60/75°C lub o takich samych parametrach.
Dla modeli falowników JX-AB002, -AB004, -AB022, -A2002, -A2004, -A2007, -A4022, -A4037, -A4055, -A4075 wykorzystuj przewody miedziane dobierane na temp. pracy 75°C lub o takich samych parametrach.
Dla modeli falowników JX-A4004, -A4007, -A4015 wykorzystuj przewody miedziane dobierane na temp. pracy 60°C lub o takich samych parametrach.

 OSTRZEŻENIE: Urządzenie budowy otwartej.

 OSTRZEŻENIE: Urządzenie przeznaczone do stosowania w obwodach o maksymalnych prądach symetrycznych do 100kA (RMS) i napięciu do 240V AC w przypadku zabezpieczenia tego urządzenia bezpiecznikami klasy CC, G, J , R, lub innym rodzajem zabezpieczenia o zdolności wyłączania prądu zwarciowego nie mniejszej niż 100kA (RMS), maksymalnie dla napięcia 240V AC. Zastosowanie dla modeli klasy 200V zasilanych jedno lub trójfazowo.

 OSTRZEŻENIE: Urządzenie przeznaczone do stosowania w obwodach o maksymalnych prądach symetrycznych do 100kA (RMS) i napięciu do 480V AC w przypadku zabezpieczenia tego urządzenia bezpiecznikami klasy CC, G, J , R. lub innym rodzajem zabezpieczenia o zdolności wyłączania prądu zwarciowego nie mniejszej niż 100kA (RMS), maksymalnie dla napięcia 480V AC. Zastosowanie dla modeli klasy 400V zasilanych trójfazowo.

 OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia - niebezpieczeństwo pożaru.

 OSTRZEŻENIE: Instaluj urządzenie w środowisku o maksymalnym stopniu zanieczyszczenia 2.

 OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia. Na pojemnościowych elementach falownika niebezpieczne napięcie utrzymuje się do 5 minut po odłączeniu zasilania.

 OSTRZEŻENIE: Każdy model JX zapewnia zabezpieczenie przeciążeniowe silnika.

Drukuj