Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe dla silnika przez falownik JX

Falowniki serii JX poprzez odpowiednio wprowadzone nastawy stanowią zabezpieczenie przeciążeniowe - termiczne dla silnika.

Odpowiedzialne są za to parametry:
• B012 "poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego (nastawa 1)"
• B212 "poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego 2 silnika (nastawa 2)"

W powyższych parametrach ustaw prąd znamionowy silnika. Zakres nastaw parametru: 0.2 x prąd znamionowy falownika do 1.0 x prąd znamionowy falownika.

 OSTRZEŻENIE:

Kiedy jeden falownik zasila dwa silniki, to nie można wykorzystywać w falowniku funkcji zabezpieczenia termicznego. Zainstaluj zewnętrzne zabezpieczenia dla każdego silnika.

Drukuj