Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Krok 2 - Właściwa wentylacja

Krok 2: Urządzenie powinno być montowane na trwałej, niepalnej, pionowej, suchej, relatywnie czystej powierzchni. Należy zapewnić wokół falownika odpowiednią przestrzeń tak, aby umożliwić właściwą cyrkulację powietrza zapewniającą wystarczające chłodzenie.

 

Wentylacja falowników Omron JX UWAGA: Zapewnij czystą przestrzeń wokół urządzenia oraz nie dopuszczaj do zabrudzenia falownika oraz otoczenia mogącego spowodować pogorszenie jego chłodzenia i doprowadzić do uszkodzenia bądź pożaru.

 

Drukuj