Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Krok 3 - Utrzymanie urządzenia w czystości

Krok 3: Przed rozpoczęciem podłączania przewodów do falownika należy tymczasowo zasłonić otwory wentylacyjne (np. przy pomocy papieru i taśmy maskującej). To pozwoli zapobiec przedostaniu się do falownika w trakcie instalacji ciał obcych (takich jak resztki przewodów, izolacji, opiłki metalu), które mogłyby spowodować zwarcie lub inne uszkodzenie.

 

Otwory wentylacyjne falowników Omron JXInstaluj falownik zgodnie z poniższymi warunkami:

1. Temperatura otoczenia falownika musi być z przedziału od -10 do 40°C.
2. Nie zbliżaj do falownika urządzeń silnie emitujących ciepło.
3. Zadbaj o to, aby przestrzeń wokół falownika była czysta a temperatura pracy urządzenia po zamknięciu miejsca, w którym jest zamontowany (np. szafa sterownicza) była zgodna z wymaganą.
4. Nigdy nie zdejmuj przedniej pokrywy podczas pracy urządzenia.
5. Sprawdź wymiary falownika.

 

Drukuj