Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Krok 5 - Dobór przewodów i bezpieczników

Przekrój przewodu powinien być dobierany na maksymalny prąd silnika. Poniższa tabela zestawia zalecany przekrój przewodu do odpowiedniej mocy silnika. Kolumna "Obwody mocy" zawiera przekroje przewodów do podłączenia zasilania do falownika i silnika. "Obwody sterownicze" to przekroje przewodów sterowniczych doprowadzanych do listwy sterującej.

 

Rodzaj zasilania Moc silnika kW Model falownika Przekrój przewodów (obwody mocy) Przekrój przewodów (obwody sterownicze) Bezpieczniki (A) (zgodne z UL klasa J, 600V)
3-fazowe klasy 200V lub 400V 0,2 JX-A2002 1,25 mm2 Przewody ekranowane od 0,14 mm2 do 0,75 mm2 (patrz uwaga 4) 10A
0,4 JX- A2004 1,25 mm2 10A
JX-A4004 1,25 mm2 3A
0,75 JX-A2007 2 mm2 15A
JX-A4007 1,25 mm2 6A
1,5 JX-A2015 2 mm2 15A
JX-A4015 2 mm2 10A
2,2 JX-A2022 2 mm2 20A
JX-A4022 2 mm2 10A
3,7 JX-A2037 3,5 mm2 30A
JX-A4037 2 mm2 15A
5,5 JX-A2055 5,5 mm2 40A
JX-A4055 3,5 mm2 20A
7,5 JX-A2075 8 mm2 50A
JX-A4075 3,5 mm2 25A
1-fazowe klasy 200V 0,2 JX-AB002 2 mm2 14A
0,4 JX-AB004 2 mm2 14A
0,75 JX-AB007 2 mm2 15A
1,5 JX-AB015 5 mm2 20A
2,2 JX-AB022 5 mm2 30A


Uwaga 1: Koncówka przewodu musi być dobrze przymocowana w zacisku. Zaciski dokręcaj dopasowanym śrubokrętem, w taki sposób aby przewód nie mógł odłączyć się podczas pracy. Zaciski muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami UL i posiadać certyfikat CSA.

Uwaga 2: Upewnij się, że dobrze dobrano wyłącznik.

Uwaga 3: Przy przewodach o długości większej niż 20 m należy stosować większy przekrój.

Uwaga 4: Do podłączenia alarmowych wyjść przekaźnikowych stosuj przewody o przekroju 0.75 mm2. (zaciski [AL0], [AL1], [AL2]).

Uwaga 5: Do obwodów głównych falownika używaj tylko przewodów o izolacji na napięcie minimum 600V i temperaturze pracy 80°C.

Uwaga 6: Przewody podłączaj wykorzystując zaciskane końcówki z mufką izolacyjną.

Uwaga 7: Tylko maksymalnie 2 przewody mogą być podłączone pod jeden zacisk.

Uwaga 8: Pod zaciski listy sterowniczej podłączaj przewody o przekroju do 0,5mm2.

Uwaga 9: Przewody sygnalizacyjne obieraj z izolacji na długości od 5 do 6 mm.

Uwaga 10: Upewnij się, że maksymalna średnica zewnętrznych przewodów sygnałowych nie przekracza 2mm (oprócz przewodów alarmowych). Dla przewodów wielożyłowych o grubej wiązce izolacje główną całej wiązki obrabiaj na długości 40mm lub większej tak aby zapewnić łatwość podłączenia poszczególnych przewodów pod listwę zaciskową.

Uwaga 11: Dla spełnienia standardów UL instaluj od strony zasilania falowniki bezpieczniki typu J.

Uwaga 12: Przewód uziemiający dla danego modelu falownika powinien mieć nieco większy przekrój w stosunku od przekroju przewodów obwodów głównych.

 

Drukuj