Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Krok 6 - Podłączanie przewodów zasilania falownika

Krok 6: Przed przystąpieniem do podłączania zasilania sprawdź jaki posiadasz model falownika - z zasilaniem jednofazowym czy trójfazowym na napięcie klasy 200V czy 400V.

Wszystkie modele posiadają tak samo opisaną listwę zaciskową [R/L1], [S/ L2], [T/L3], dlatego musisz sprawdzić model na tabliczce znamionowej! (po prawej stronie obudowy). W falownikach jednofazowych zacisk [S/L2] będzie nie podłączony. Na zdjęciach poniżej przedstawiono podłączenie falownika z zasilaniem jednofazowym i trójfazowym. Pamiętaj niewłaściwe podłączenie zasilania niszczy urządzenie!

Poniżej pokazano podłączenie zasilania dla modeli falowników serii JX-A2002 do JX-A2007 zasilanych trójfazowo 3*230V AC. Końcówka każdego przewodu powinna być chroniona przez mówkę izolacyjną.

 

Podłączenie zasilania falowników Omron JX

 

Widok rozmieszczenia listew zacisków głównych w falownikach serii JX

 

Rozmieszczenie listew zacisków głównych falowników Omron JX

 

*1. Dla falowników JX-AB_ _ _, pod zacisk R/L1 podłącz fazę L1 a pod zacisk T/L3 przewód powrotny N,
zacisk S/T2 jest nieczynny (zasilanie 1-fazowe 230V).

 

 NOTATKA: Falownik zasilany przez przenośny generator może otrzymywać zniekształcone napięcie zasilania. Moc generatora powinna być pięciokrotnie większa od mocy przyłączanego falownika (kVA).

 

 UWAGA: Upewnij się, że napięcie zasilania podawane na zaciski (R/L1, S/L2 i T/L3) jest zgodne z tym do jakiego jest przystosowany falownik (patrz tabliczka znamionowa):
• Trójfazowe 200 do 240 VAC dla modeli oznaczonych: JX-A2D
• Jedno- lub trójfazowe 200V do 240V dla modeli oznaczonych: JX-ABD
• Trójfazowe 380V do 480V dla modeli oznaczonych: JX-A4D

 UWAGA: Nie podłączaj falownika z zasilaniem jednofazowym do źródła trójfazowego! Takie połączenie zniszczy urządzenie!

 UWAGA: Nie podłączaj napięcia zasilania do zacisków wyjściowych (U, V, W). Takie połączenie zniszczy urządzenie!

 

 UWAGA: Przemienniki częstotliwości z filtrami CE (filtry RFI) i ekranowanymi przewodami zasilającymi mają duży prąd upływu doziemnego (szczególnie w momencie włączania). Może to spowodować wyzwolenie wyłącznika różnicowoprądowego. Należy zastosować odpowiednio dobrane zabezpieczenie różnicowoprądowe:
• Zabezpieczenie to powinno być przeznaczone do falowników lub układów przekształtnikowych i dobrane na wyższy prąd obwodu wtórnego (300mA)
• Inne urządzenia układu powinny być zabezpieczone osobnym włącznikiem różnicowo-prądowym o odpowiednich parametrach.
• Zabezpieczenie różnicowo-prądowe falownika nie chroni całkowicie obsługi przed porażeniem.

 UWAGA: Zabezpiecz falownik od strony zasilania przed przeciążeniem i zwarciem.

 UWAGA: Aparatura zabezpieczająca falownik i silnik przed przeciążeniem i zwarciem powinna być odpowiednio dobrana.

 

Drukuj