Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Krok 7- Podłączenie silnika do falownika

Krok 7: Falownik przystosowany jest do sterowania trójfazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym. Silnik powinien być wyposażony w zacisk uziemiający. Silnik powinien mieć wyprowadzone trzy przewody zasilania - jeżeli nie ma sprawdź typ silnika. Jeżeli przewód pomiędzy silnikiem a falownikiem jest dłuższy niż 10 metrów powinieneś zastosować dławik silnikowy. Stosuj silniki o klasie izolacji 1600V.

 

Uziemienie silnika

 

Podłącz końcówki przewodów silnika do zacisków [U/T1], [V/T2], [W/T3] tak jak przedstawia rysunek powyżej. Podłącz przewody uziemiające. Przewód uziemiający silnika powinien być podłączony również do falownika.


Do podłączenia silnika i uziemienia użyj przewodów o takim samym przekroju jak do zasilania falownika (dobranych w poprzednim kroku). Po skompletowaniu przewodów:
• Sprawdź mechaniczne połączenie przewodów z zaciskiem na listwie falownika
• Załóż zaślepkę osłaniającą listwę zaciskową
• Załóż pokrywę obudowy

Podłączenie przewodów sterowniczych
Po zakończeniu wstępnych czynności montażowych i instalacyjnych falownika i wykonaniu pierwszego uruchomienia, opisanych w niniejszym rozdziale, można przystąpić do podłączania obwodów sterowniczych. Początkującym użytkownikom falowników zalecamy rozpoczęcie łączenia obwodów sterowniczych po wykonaniu pierwszego uruchomienia i szeregu testów urządzenia, które pozwolą lepiej zapoznać się z falownikiem i jego możliwościami. Szczegóły dotyczące ustawiania parametrów niezbędnych do sterowania falownika z listwy sterującej zostały omówione w rozdziale 4 instrukcji.

 

Drukuj